DANH S�CH SẢN PHẨM B�N


 
NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 
 
Year Books Stamps
 
C�c bạn th�n mến th� chơi kho�i khẩu nhất của t�i l� c�c cuốn year book của thể loại tem Quốc tế truyền thống ph�t h�nh h�ng năm của c�c nước tr�n thế giớiYear Books �i Loan 2008
Design rất đẹp v� c�ng phu chất liệu in m�u b�a nhủ kim tuyến chất liệu giấy cao cấp. Tem th� được thiết kế phong c�ch tranh thủy mạc thư ph�p độc đ�o v� tuyệt đẹp.

 
Chim Trỉ

Đi t�m Nemo (Finding Nemo) l� bộ phim hoạt h�nh xuất sắc nhất mọi thời đại của h�ng Walt Disney tr�nh chiếu 2003


Bộ phim kể về cuộc h�nh tr�nh đi t�m kiếm cậu con trai của ch� c� hề Marlin. Tr�n tuyến đường xuy�n đại dương, Marlin gặp v� l�m quen với c� n�ng Dory lắm mồm. Họ c�ng nhau trải qua v� số điều hiểm nguy nhưng cũng v� c�ng kỳ th�.

Kể từ khi ra đời v�o năm 2003, Finding Nemo đ� lập rất nhiều kỷ lục doanh thu. Bộ phim c�n được Viện phim Hoa Kỳ bầu chọn v�o Top 10 phim hoạt h�nh xuất sắc nhất mọi thời đại. Phần hai đang được Pixar / Walt Disney đưa v�o thực hiện v� dự kiến ra mắt v�o năm 2016.

Hoa xương rồng


Cầu Đ�i Loan - bộ 2Chim Dẻ c�i xanh mỏ đỏ - Urocissa erythrorhyncha

Chim Dẻ c�i xanh mỏ đỏ l� một lo�i chim họ Quạ Corvidae, bộ chim Sẻ Passeriformes. Ch�ng c� t�n tiếng Anh đầy đủ l� Red-billed Blue Magpie, t�n khoa học l� Urocissa erythroryncha. Lo�i n�y c� k�ch thước tương tự như c�c lo�i chim Giẻ C�i (Magpie) kh�c ở ch�u �u nhưng c� một c�i đu�i d�i hơn nhiều. M�i trường sống tự nhi�n l� ở những khu vực rừng thưa hoặc c�y bụi, thường l� gần s�ng suối. Ch�ng t�m kiếm thức ăn cả tr�n c�y v� tr�n mặt đất. Lo�i chim n�y cũng rất được ưa chuộng nu�i l�m chim cảnh do c� ngoại h�nh sặc sỡ rất đẹp mắt. 

 

 

 

Year Books �i Loan 2009
Design rất đẹp v� c�ng phu chất liệu in m�u b�a nhủ kim tuyến chất liệu giấy cao cấp. Tem th� được thiết kế phong c�ch tranh thủy mạc thư ph�p độc đ�o v� tuyệt đẹp.
 


 Year Books �i Loan 200
10


Design rất đẹp v� c�ng phu chất liệu in m�u b�a nhủ kim tuyến chất liệu giấy cao cấp. Tem th� được thiết kế phong c�ch tranh thủy mạc thư ph�p độc đ�o v� tuyệt đẹp.

 Bộ tem Tam Quốc Ch� (bộ IV)


HOA SỨBọ c�nh cứng c� sừng d�i


Bộ tem T�Y DU K� ( Tề Thi�n Đại Th�nh )Bloc cổ hoạ �Hương Sơn Cửu L�o Đồ� tem dị h�nh

Hội chợ Hoa Lan Quốc tế 2010 Taipei International Flora Expo, được tổ chức từ ng�y 06 th�ng 11 2010 đến 25 th�ng 4 năm 2011, triển l�m được tổ chức tại Đ�i LoanBloc tem 5 lo�i hoa
Hoa huệ, Hoa hướng dương, Hoa phong lan, Hoa Cẩm T� Cầu v� Hoa tulip.

c�c đồ cổ đại Trung Quốc, C�c hiện vật c� triều đại nh� Thanh từ bộ sưu tập Bảo t�ng Cung điện Quốc gia Đ�i Loan.
Tem Tết Thỏ Đ�i Loan ( T�n M�o ) 2011.
 
             
 

Copyright �2014 cuahangtemsach.com