tem tổng hợp tháng 2/2015

Home / TRANG TEM TỔNG HỢP 2015

 

SHOP TEM XE LỬA, TÀU, MÁY BAY, KHINH KHÍ CẦU, VỆ TINH, KHÔNG GIAN 2015

 

MSTXT 1-2015 -
Sheet tem nhỏ xíu Không gian UMM AL QIWAIN - 32 000 VNĐ
 


MSTXT
2-2015
Sheet tem THÁM HIỄM KHÔNG GIAN BALAN  - 42 000 VNĐ

 
 
MSTXT 3-2015
Bloc tem VỆ TINH LIÊN XÔ  - 20 000 VNĐ

 

MSTXT
4-2015
Bloc tem giao thông xe lữa - 26 000 VNĐ


 

MSTXT 5-2015 -20 000 VNĐ  

MSTXT 6-2015 - MS Củ 31 -22 000 VNĐ

MSTXT 7-2015 - MS Củ 32- 26 000 VNĐ

  MSTXT 7-2015 - 32 000 VNĐ

bLOC tem tàu buồm  OMAN 1977 

MSTXT 8-2015 -1-bộ 2 fdc Tàu biển hiện đại 1990 - 45k
MSTXT 9-2015 --MC XE CỔ lIÊN xÔ 1991- 28k
- MSTXT 10-2015 - -bộ fdc SAO CHỔI HALLEY 1985 - 25k
MSTXT 11-2015 - 2-MC MÁY BAY - KHINH KHÍ CẦU LIÉCHTEIN 1979 - 48k

 

 

 


MSTXT 12-2015- FDC VIỆT NAM 1990 - bloc tem KHINH KHÍ CẦU - 28k


MSTXT 13-2015- 3 FDC VIỆT NAM 1990 - KHINH KHÍ CẦU - 60k
MSTXT 14-2015- 2 FDC VIỆT NAM 1992 - Máy bay dân dụng hiện đại - 46k

 

 

MSTXT 15-2015-bỘ TEM KỶ NIỆM 100 NĂM UPU - GIAO THÔNG HIỆN ĐẠI- 22k

 

MSTXT 16-2015 - KHINH KHÍ CẦU LIÊN XÔ - 28k

 

 

 

MSTXT 17-2015 -CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KHÔNG GIAN NGA MỸ 1975 - 10k
'

MSTXT 18-2015 - FDC VIỆT NAM 1991 - Đầu máy xe lửa cổ - 26K


 

 

MSTXT 19-2015- BỘ TEM VỆ TINH MỸ 10 k

 

 

MSTXT 20-2015 - BỘ TEM VỆ TINH PAGUAGUAY 25kMSTXT 20-2015 BLOC 4 TEM VỆ TINH MỸ 32k

 

 

MSTXT 21-2015 - 16kMSTXT 22-2015 - 22kMSTXT 23-2015 - 26k
MSTXT 24-2015 - 25k


MSTXT 25-2015 - 18k
MSTXT 26-2015 - 12k
MSTXT 27-2015 - 22k

 

 

MSTXT 28-2015 - 10kMSTXT 29-2015 - 16kMSTXT 30-2015 - 10kMSTXT 33-2015 - 12kMSTXT 34-2015 - 12k
MSTXT 35 - 2015 - 18kMSTXT 36 - 2015 - 12kMSTXT 37-2015 - 12kMSTXT 38-2015 - 16k
MSTXT 39-2015 - 16k
MSTXT 40-2015 - 16kMSTXT 41-2015 - 22k

 

MSTXT 43-2015 - 10k
MSTXT 44-2015 - 16k

 

MSTXT 45-2015 - 26kMSTXT 46-2015 - 18k

MSTXT 47-2015 - 26kMSTXT 48-2015 - 18k

MSTXT 492015 - 8k
MSTXT 50-2015 - 16k
MSTXT 51-2015 - 16k
MSTXT 522015 - 29k

MSTXT 53 - 2015 - 29k
MSTXT 54-2015 - 16k
MSTXT 55-2015 - 26k
MSTXT 56-2015 - 26kMSTXT 57-2015 - 8k

MSTXT 58-2015 - 21k
MSTXT 592015 - 26k
MSTXT 60 - 2015 - 16k
MSTXT 61-2015 - 25k

 

MSTXT 67-2015 - 25k

 MSTXT 68-2015 - 26kMSTXT 69 - 2015 - 32kMSTXT 70-2015 - 26kMSTXT 71-2015 - 26kMSTXT 72-2015 - 26k
MSTXT 73-2015 - 16k
MSTXT 74-2015 - 3fdc - 48k


 

 

MSTXT 75-2015 - 18k

MSTXT 76 - 2015 - 16k
MSTXT 77 - 2015 - 16kMSTXT 78 - 2015 - 22k

 MSTXT 79 - 2015 - 22kMSTXT 80 - 2015 - 22k