SHOP TEM ĐỘNG VẬT 2015

 


MSTDV 1-2015 - Tem đua ngựa USA 1974 - 10K
Kỷ niệm 100 năm ngày Kentucky DerbyMSTDV 2-2015 - Bloc Tem chim Bắc Triều Tiên - 16KMSTDV 3-2015 - Bloc Tem chim Bắc Triều Tiên - 16K


MSTDV 4-2015  BLOC TEM CHIM ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM WWF- 20KMSTDV 5-2015  BLOC TEM CHIM ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM WWF- 20K

 

MSTDV 5-2015  tem cá ngựa 1997 - GIÁ mỗi tem 3k - Bloc 4 10k 

 

MSTDV 6-2015  - Tết Trâu VNCH - mổi tem 8k

 

 

MSTDV 7-2015- BOOKLET GÀ SAO 98K - BLOC 4 BỘ TEM

MSTDV 8-2015 - BỘ TEM Động vật Vườn quốc gia Bến En - 8K/1 TEM
CON Cu li lớn

 

 

MSTDV 9-2015 -FDC CAMBOGDE 1995 KHỦNG LONG ĂN THỊT - 42KMSTDV 10-2015 -MC - S.TOME E PRINCIPE 1982 KHỦNG LONG - 32K
MSTDV 11-2015 -MC - S.TOME E PRINCIPE 1982 KHỦNG LONG - 32KMSTDV 12-2015 -MC - S.TOME E PRINCIPE 1982 KHỦNG LONG - 32KMSTDV 13-2015 -MC - S.TOME E PRINCIPE 1982 KHỦNG LONG - 32KMSTDV 14-2015 -MC - S.TOME E PRINCIPE 1982 KHỦNG LONG - 32K
MSTDV 15-2015 -MC - S.TOME E PRINCIPE 1982 KHỦNG LONG - 32KMSTDV 16-2015 -MC - SHEET KHỦNG LONG - 42K

 

 

MSTDV 17-2015 -phong bì Bảo Tàng Đức Xương KHỦNG LONG - 32K