TEM ĐÔNG DƯƠNG - INDOCHINE

trọn Bộ Tem Đông Dương in đè (tem Việt Nam dùng tạm thời 1945-1946)


 
Tiêu đề 1 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ( 10 tem )
Tiêu đề 2 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA BƯU CHÍNH ( 19 tem )
Tiêu đề 3 : VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC BƯU CHÍNH ( 9 tem )
Tiêu đề 4 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC ( 2 tem )
Tiêu đề 5 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC BƯU CHÍNH ( 1 tem )
Tiêu đề 6 : ( giá tiền VN mới ) gồm có 5 tem
Tiêu đề 7 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA CỨU ĐÓI ( 2 tem )
Tiêu đề 8 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA DÂN SINH ( 2 tem )
Tiêu đề 9 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA QUỐC PHÒNG ( 2 tem )
Tiêu đề 10 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA BINH SĨ BỊ NẠN ( 2 tem )
Tiêu đề 11 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA BẢO ANH ( 1 tem )
Tiêu đề 12 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA CHỐNG NẠN MÙ CHỮ ( 1 tem )
Tiêu đề 13 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐỜI SỐNG MỚI ( 1 tem )57 con tem đầu tiên của nước VIỆT NAM 

WWW.CUAHANGTEMSACH.COM
Shop Stamp :39 bis Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM - Phone 0908338796  - Email:hongducstamp@gmail.com