tem tổng hợp tháng 2/2015

Home / TRANG TEM TỔNG HỢP 2015

 

SHOP TEM KIẾN TRÚC 2015

 

MSTKT 1-2015 - 60 000 VNĐ

Ngày 1/7, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Kiến trúc,

phong cảnh Việt Nam (bộ 2)”.

Được thiết kế bởi họa sĩ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) Tô Minh Trang, bộ tem “Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2)” gồm 3 mẫu tem được thay màu đổi giá thành 6 mẫu tem khuôn khổ 26 x 33 mm, với các giá mặt tem là 3.000 đồng, 6.000 đồng, 6.500 đồng, 8.000 đồng, 10.000 đồng và 12.000 đồng.

tem kien truc 

Bộ tem phổ thông "Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2)
giới thiệu hình ảnh 3 công trình kiến trúc tiêu biểu của đất nước là Ngọ Môn Cố đô Huế, Nhà hát TP.Hồ Chí Minh và Bưu điện TP.Hồ Chí Minh.
Là bộ tem thứ hai trong se-ri tem bưu chính về các các công trình kiến trúc, phong cảnh độc đáo, đặc sắc trải dài trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam của đất nước, “Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam (bộ 2)” tập trung giới thiệu hình ảnh của 1 công trình kiến trúc tiêu biểu của khu vực miền Trung là Ngọ môn Cố đô Huế cùng 2 công trình kiến trúc đặc trưng của vùng đất phía Nam Tổ quốc là Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

MSTKT 2-2015 - Bloc tem Phong Cảnh Kiến Trúc - 38 000 VNĐ

TEM KIẾN TRÚC

 MSTKT 3-2015 - Bloc tem Phong Cảnh Kiến Trúc Ba Lan 1986
Gía 26.000 vnđ

TEM KIEN TRUC BALAN

 MSTKT 4-2015 - Bloc tem Phong Cảnh Kiến Trúc
Châu Âu  - ROMANA
Gía 38.000 vnđ


TEM KIEN TRUCMSTKT 5-2015 - Bloc tem Phong Cảnh Kiến Trúc - BLOC 4 TEM Bình Thuận Phan Thiết 2008 - 40 000 VNĐ


TEM KIEN TRUC PHAN THIẾT

 

 

MSTKT 7-2015 - Bloc tem Kiến trúc cổ Macau- Gía 38.000 vnđ
MSTKT 8-2015 Bloc tem Kiến trúc BELARUS 1999- Gía 38.000 vnđ

MSTKT 9-2015 Bloc tem Kiến trúc Kremli tại Moskva 1971 - Gía 30.000 vnđ
MSTKT 10-2015 Bloc tem Kiến trúc CCCP Kỷ niệm hội chợ tem SOZPHILEX 1983 - Gía 32.000 vnđ

MSTKT 11-2015 -Bloc tem Kiến trúc nổi tiếng Châu Âu 1984 - b1- Gía 20.000 vnđ

MSTKT 12-2015 -Bloc tem Kiến trúc nổi tiếng Châu Âu 1984 - Gía 20.000 vnđ

MSTKT 13-2015 -Bloc tem Kiến trúc EỦROPA - MADRID 1980 - Gía 16.000 vnđ

MSTKT 14-2015 -Bloc tem Kiến trúc HUẾ- Lăng Khải Định 1990- 16K