SHOP TEM TRỘN TỔNG HỘP  2018

By HongDucStamp 

Shop Tem trôn 2018 được cập nhật thường xuyên cho các bạn cho mua sưu tập. Bạn chọn mã số gởi mail shop tổng kết và sẽ gởi bạn xác nhận. sau khi thanh toán tem sẽ được chuyển sau 1  hay 2 ngày tùy số lượng nhiều hay ít, bạn mua trên 500k sẽ được miễn phí gởi trong nước Việt Nam. Email: hongducstamp@gmail.com - tel: 0908338796

Tem trôn tổng hợp Quốc tế 100 tem/ 1bao

Giá mỗi bao 90k

Tem trôn tổng hợp danh nhân Quốc tế
100 tem/ 1bao

Giá mỗi bao 150k