TEM QUỐC TẾ

By HongDucStamp 

Chuyên đề Tem Quốc Tế Tổng Hợp Các Nước trên thế giới.

Các bạn có thể xem chọ tem theo từng nước trang web nầy đang được cập nhật thường xuyên


Trân Trọng

HONGDUC

USA STAMPS

TEM NƯỚC MỸ

Mỹ là 1 dòng tem có từ lâu đời, những con tem xưa có hình những vị tổng thống danh nhân mỹ được phát hành và sử dụng kể từ năm 1847. Hiện nay tem Mỹ được thiết kế đa dạng và đẹp được bưu chính Mỹ đầu tư chất lượng mỹ thuật và độc đáo cho dân sưu tập 

FRANCE  STAMPS

TEM NƯỚC PHÁP

Nhựng con tem Pháp có từ năm 1849 -1850 đó là tem  Céres
dòng tem Pháp rất đẹp và lãng mạng với nhiều sáng tạo độc đáo tem pháp có nhiều đề tài thể loại rất đa dạng rất đẹp và đưa người sưu tập chơi nhiều chủ đề mới đầy sáng tạo, Đặc biệt là dòng tem indochine 3 nước đông dương, và dòng tem thuộc địa nhiều nước rất đa dạng.