ART STAMPS
 

NHững con tem từ các bức họa quý báu trong tài sản văn hóa của nhân loại từ thời đại  Phục hưng
của các họa sĩ nổi tiếng và tài ba nhất thế giới từ xưa đến nay, các bạn hãy thưởng thức và thấy được hình ảnh thân thể người Phụ nữ đã được các danh họa cảm xúc và thể hiện thật tuyệt vời.

Các con tem Họa trong bộ sưu tập HongDuc sẽ được trưng bày tại dây - bộ sưu tập không bán

trân trọng kình mời các bạn chiêm ngưỡng
 

 Hoạ sĩ Sandro Botticelli với Thần vệ nử


Con tem Bức họa mùa xuân
La Primavera, Sandro Botticelli (1482) 

 

 

 

The Birth of Venus, Sandro Botticelli (1485) - Thần vệ nử 

 


The Birth of Venus, Sandro Botticelli (1485)

 

 

 

 

Họa sĩ Raphael  với các tác phẩm Đức Mẹ tuyệt vời

 

 

La Dame aux Voile - Raphael (1516)

Die Madonna Tempi - Raphael (1507)

The Three Graces - Raphael (1504)

 

 

 

Mona Lisa, Leonardo da Vinci (1507)
 

Leda the Swan, Leonardo da-Vinci (1510)

Allegory, Angelo Bronzino (1569)

1600

 

 

Poussin Triumph de Neptun, Nicolas Poussin (1610)

Danae, Artemisia Gentileschi (1612)

 


 

 

Danae, Orazio Gentileschi (1621)

Judgement of Paris, Peter Rubens (1623)

Three graces, Peter Rubens (1639)

Venus at her mirror, Diego de Velázquez (1651)

1700

Diana after the Hunt, Francois Boucher (1745)

Mademoiselle O'Murphy, Francois Boucher (1752)

Madame Pastoret, Jacques-Louis David (1791)


The Sabine Women Enforcing Peace by Running between the Combatants, Jacques-Louis David (1794-1799)

Portrait of Henriette de Verninac, Jacques-Louis David (1798)

Porträt Madame Récamier, Jacques-Louis David (1800)

The Farewell of Telemachus and Eucharis, Jacques-Louis David (1818)

1800


The Nude Maja, Francisco de Goya (1800)


La grande Odalisca - Jean-August Dominique Ingres (1814)


Venere Anadiomene - Jean-August Dominique Ingres (1848)

La Sorgente - Jean-August Dominique Ingres (1856)

Une Odalisque - Gervex Henri (1843)

La bagnante - Gustave Courbet (1845)

Apres le bain - Bouguereau (1875)

Odalisque - Francesco Hayez (1867)

Sirens, Charles Edward Boutibonne (1883)

L'innocence - Felix Henri Giacomotti (1884)

La Brie du Printemps - William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)

Le Printemps, William-Adolphe Bouguereau

The Abduction of Psyche, William-Adolphe Bouguereau

Young Girl Defending Herself against Eros, William-Adolphe Bouguereau (1880)

La Vague, William-Adolphe Bouguereau (1896)

The Stranger, Ivan Kramskoi (1883)

The Bathers, Pierre Auguste Renoir (1887)

Nude, Pierre Auguste Renoir

Leila, Sir Frank Herbert Dicksee (1892)

The Mirror - Sir Frank Dicksee (1896)

1900

 

 

 

 

Danae, Carolus-Duran (1837 - 1917)

At Low Tide, Sir Edward John Poynter (1908)


D.D.5a, Sir Gerald Kelly (1924)


Movimento, , Bruno Di Maio

Untitled Nude Brunette, Bruno Di Maio

 

Các hình ảnh được sưu tập trên internet