Mã Số: TV8- Album tem do Bưu Chính Mỹ phát hành 1982 - 980 000 VNĐ 
Chất lượng in giấy cao cấp tuyệt đẹp - tem sống có thể lấy ra được

 


Year Books USA 1982


 

             
 

Copyright ©2011 cuahangtemsach.com