DANH SÁCH SẢN PHẨM BÁN

NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn


 

Bộ xu Mỹ United States Mint Proof Set 1985


 

Bộ xu bạc Mỹ United States Mint Silver Proof Set 2006-
11 xu mỹ phát hành trong năm 2006 
( Bộ xu bạc)

 

1 Xu 1982 FIVE CIENT. 2 - xu Roosevelt 3 - XU 1 Dime, 4 -đồng  nửa  đô la Kennedy, 5 - xu 1 DOLLAR SACAGAWEA  
5 Xu Quarter đô la 2006


 

Giá 2 260 000 vnđ  ( bao gồm phí gởi nhanh toàn quốc )

 

 

 

 

5 Xu Quarter đô la 2006 

 

 

 

 

 


1 Xu 1982 FIVE CIENT.
2 - xu Roosevelt
3 - XU 1 Dime,
4 -đồng  nửa  đô la Kennedy,
5 - xu 1 DOLLAR SACAGAWEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2 bộ xu


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trân Trọng
HONGDUC
Cửa Hàng Tem Sách
 www.cuahangtemsach.com
 
 
             
 

Copyright ©2014 cuahangtemsach.com