DANH SÁCH SẢN PHẨM BÁN

NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn


 

Bộ xu Mỹ United States Mint Proof Set 1985


 

Bộ xu Mỹ United States Mint Proof Set 1985

Bộ xu 1985 Hoa Kỳ Mint Proof Set bao gồm 5 xu  mỹ phát hành trong năm 1985 ( chất lượng đẹp  )

 

1 Xu 1982 FIVE CIENT. xu Roosevelt 1 Dime, đồng  nửa  đô la Kennedy, xu 1 cient tổng thống 
1 Xu Quarter đô la


 

Gía 600.000 vnđ  ( bao gồm phí gởi nhanh toàn quốc )
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trân Trọng
HONGDUC
Cửa Hàng Tem Sách
 www.cuahangtemsach.com
 
 
             
 

Copyright ©2014 cuahangtemsach.com