DANH S�CH SẢN PHẨM B�N

NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 
 
C�C C�U CHUYỆN HAY VỀ LỊCH SỮ VIỆT NAM QUA H�NH ẢNH NGHỆ THUẬT Fantasy

 

H�o h�ng sử thi Việt Nam qua phong c�ch
H�nh Ảnh Fantasy & Tem thư Việt Nam 

Truyền thuyết về Lạc Long Qu�n v� �u Cơ

 

Truyền thuyết về Lạc Long Qu�n v� �u Cơ ra đời ở Việt Nam c�ch đ�y h�ng ng�n nǎm. Theo truyền thuyết kể rằng:
Lạc Long Qu�n t�n thật l� S�ng L�m c� cha l� Kinh Dương Vương Lộc Tục, d�ng d�i vua Thần N�ng v� mẹ l� Long Nữ, con g�i thần hồ Động Đ�nh. Lạc Long Qu�n thuộc t�nh giống mẹ (giống Rồng) n�n mang nhiều đặc t�nh di truyền, ưa ở nước hơn tr�n cạn. Đến tuổi trưởng th�nh th� được cha truyền ng�i, S�ng L�m lấy vương hiệu l� Lạc Long Qu�n v� cai quản đất Lạc Việt, nơi kh� hậu tương đối thuận ho�, gần biển, phong cảnh đẹp, c�y cối xanh tươi.

Sau khi d�ng quyền ph�p thần th�ng diệt trừ nhiều y�u qu�i từ miền biển đến miền n�i, Lạc Long Qu�n x�y dựng cung điện cả ở tr�n bờ lẫn dưới nước, dạy bảo d�n ch�ng c�ch l�m nghề n�ng, c�ch ǎn mặc v� sinh hoạt. Rồi Lạc Long Qu�n lấy �u Cơ, con g�i vua Đế Lai ở phương Bắc (cũng d�ng d�i Thần N�ng).

�u Cơ c� thai 3 nǎm 10 ng�y sinh ra một bọc trứng, nở th�nh 100 người con trai. Khi c�c con kh�n lớn, Lạc Long Qu�n b�n với �u Cơ: ta thuộc giống Rồng, n�ng vốn giống Ti�n n�n thủy v� hỏa kh�c nhau, người hay ở dưới nước, người th�ch sống tr�n cạn. Giờ đ�y, ta dẫn 50 con về biển, n�ng đưa c�c con c�n lại l�n rừng. Mỗi khi c� việc g� phải b�o tin ngay, kh�ng được qu�n nhau. Thế rồi, 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ l�n rừng n�i để sinh cơ lập nghiệp.

Truyền thuyết l� thế, nhưng từ l�u, kh�ng chỉ in đậm trong k� ức mỗi người d�n Việt Nam m� c�n trong dấu t�ch vật chất, phong tục, lễ thức ở nhiều địa phương nước ta. Như ở l�ng B�nh Đ�, x� B�nh Minh, huyện Thanh Oai, tỉnh H� T�y, l� nơi xa xưa Lạc Long Qu�n đưa con xuống biển, hiện c�n Đ�nh Nội thờ Lạc Long Qu�n - vị Quốc Tổ của Việt Nam. Đ�nh được x�y dựng v�o nǎm Mậu Ngọ - Khải Định (1918) với quy m� rộng lớn, khang trang, nằm tr�n khu đất cao c� nhiều c�y cổ thụ che m�t. Trong đ�nh c�n lưu giữ nhiều tư liệu qu�, tr�n cửa gian thờ ch�nh c� bức ho�nh phi to đề chữ "Vi b�ch - Việt Tổ" v� đặc biệt c� bức ph� đi�u sơn son, thếp v�ng mi�u tả Lạc Long Qu�n c�ng b� quan vǎn v� xem hội đua thuyền l� một lễ hội phổ biến của người Việt cổ. Đ�nh Nội được xếp hạng di t�ch lịch sử vǎn ho� v�o nǎm 1985.

Hay ở l�ng Hiền Lương, huyện S�ng Thao, tỉnh Ph� Thọ, l� nơi �u Cơ mang con l�n n�i, dạy d�n cấy l�a, trồng d�u, chǎn tằm... hiện c�n đền thờ Mẫu �u Cơ. Đền được x�y dựng v�o thời Hậu L� (1465), nằm giữa c�nh đồng Hiền Lương tốt tươi l�a m�u. Trong đền c� pho tượng �u Cơ tuyệt đẹp, được nghệ nh�n xưa tạc theo lối tả thực cố gắng diễn tả �u Cơ l� Ti�n, vừa đẹp, vừa ph�c hậu lại c� t�i bang giao tế thế, c�ng pho tượng người con trai thứ hai của �u Cơ l� một trong c�c vị tướng t�i ba, trung hiếu b�n mẹ suốt đời, được t�n l� "Thượng đẳng Thần". Đền được xếp hạng di t�ch lịch sử vǎn h�a v�o th�ng 08-1991.

Lạc Long Qu�n v� �u Cơ đ� sống m�i trong niềm tự h�o của d�n tộc Việt Nam. Ch�nh v� thế, h�ng nǎm, cứ v�o ng�y m�ng 2 th�ng 6 �m lịch, tại x� B�nh Đ� lại rộn l�n niềm vui: "M�a xu�n c� hội B�nh Đ�, Tưởng nhớ Quốc Tổ v� b� �u Cơ". V� ở x� Hiền Lương (Ph� Thọ) v�o ng�y m�ng 7 th�ng gi�ng �m lịch cũng mở hội đ�n c�c d�ng người đến thǎm Đền Mẫu �u Cơ với tấm l�ng th�nh k�nh rất đỗi tự h�o v� thi�ng li�ng.

Ng�y 04-04-2000, Tổng cục Bưu điện ph�t h�nh bộ tem "Truyền thuyết Lạc Long Qu�n - �u Cơ" gồm 6 mẫu thể hiện c� đọng nội dung ch�nh của truyền thuyết l�: nguồn gốc d�n tộc Việt Nam c� d�ng d�i Rồng, Ti�n. Việc lập nước v� mở mang bờ c�i nước Việt c� từ buổi Lạc Long Qu�n c�ng �u Cơ đi khai sơn, lập địa. Cộng đồng c�c d�n tộc Việt Nam l� anh em một nh� (sinh ra từ một bọc) giải nghĩa cho hai tiếng "Đồng b�o" c� trong tiếng Việt bấy nay th�m gần gũi, ấm �p v� thi�ng li�ng.

 

 

Mẫu 1: Lạc Long Qu�n kết duy�n c�ng �u Cơ. H�nh ảnh tr�n tem thể hiện Lạc Long Qu�n v� �u Cơ l� đ�i trai g�i xứng đ�i, vừa lứa, trai t�i, g�i sắc, Long - Phượng quấn qu�t b�n nhau trong niềm vui chứa chan hạnh ph�c.

 

 


 

Mẫu 2: Mẹ �u Cơ sinh ra bọc trǎm trứng, nở th�nh trǎm người con. H�nh ảnh tr�n tem thể hiện: �u Cơ xinh đẹp, ph�c hậu, c�ng b�y con b� nhỏ r�u r�t b�n m�nh v� ẩn ph�a sau l� bọc trǎm trứng toả quầng s�ng kỳ b� thi�ng li�ng.

 

 

 


 

Mẫu 3: Mẹ �u Cơ dẫn 50 người con l�n rừng. H�nh ảnh tr�n tem thể hiện: �u Cơ c�ng c�c con cưỡi voi, nối tiếp nhau l�n với n�i cao hiểm trở, rừng s�u đại ng�n c�y cối xanh tươi, mở đầu việc khai ph� đất đai v� lập nghiệp.
 

 

 

 

Mẫu 4: Cha Lạc Long Qu�n dẫn 50 người con xuống biển. H�nh ảnh tr�n tem thể hiện: biển cả v� miền đồng bằng ch�u thổ l� giang sơn của Lạc Long Qu�n v� c�c con. Nước nhiều, t�i nguy�n biển phong ph�, đất ph� sa m�u mỡ, thuận lợi cho buổi ban đầu dựng x�y cơ nghiệp.

 

 

 


 

Mẫu 5: Con trưởng l� H�ng Vương được l�n ng�i. H�nh ảnh tr�n tem mang � tưởng: khi đứng tr�n mảnh đất c� n�i non h�ng vĩ, rừng bạt ng�n nối tiếp t�t xa, biển cả bao la c�ng những c�nh đồng rộng, d�i thẳng c�nh c� bay, b�i m�a, nương d�u, nong tằm k�o k�n... tất cả l� th�nh quả lao động, thấm đượm bao mồ h�i, nước mắt của thế hệ cha �ng đi trước th� c�c thế hệ theo sau phải biết giữ g�n, bảo vệ, xả th�n chống ngoại x�m, qu�n m�nh trong địch họa, thi�n tai.

 

 


 

Mẫu -6: C�c d�n tộc Việt Nam đều l� con Rồng, ch�u Ti�n. � tưởng thể hiện tr�n tem l�: Việt Nam c� cộng đồng 54 d�n tộc anh em, chung sống tr�n một dải đất liền từ mũi C� Mau đến địa đầu M�ng C�i. D� ở nơi đ�u, v�ng đồng bằng, trung du, n�i cao, rừng s�u, biển rộng, s�ng d�i v� phong tục, tập qu�n mỗi d�n tộc c� n�t kh�c nhau, nhưng tất cả l� anh em một nh� (sinh ra từ một bọc), chung bản sắc vǎn ho� d�n tộc Việt Nam v� c� chung cội nguồn d�ng d�i.

 

 

Mẹ �u Cơ bảo vệ l�nh thổ! Y phục dựa theo y phục đồng b�o miền n�i v� vương miện tr�n trống đồng. Quyền trượng c� hoa sen l�m đ�i n�ng 2 nh�nh l�a trĩu hạt bao quanh bản đồ Việt Nam � tượng trưng cho d�n tộc Việt Nam. Tranh vẽ theo lối Fantasy

 

 

 Cha Lạc Long Qu�n cầm gi�o loại săn c� của ngư d�n. B�n th�n l� rồng.

 


Lạc Long Qu�n với chiến c�ng ti�u diệt qu�i vật Hồ Ly v� Ngư Tinh

 

 

 

bộ tem "Truyền thuyết Lạc Long Qu�n - �u Cơ

 

Lạc Long Qu�n v� �u Cơ. Tranh vẽ theo lối Fantasy Art với Lạc Long Qu�n nửa người l� th�n rồng. Tay �ng cầm loại gi�o thường d�ng của ngư d�n (thuận theo thuyết �ng dắt 50 con mở mang miền biển). Y phục của �u Cơ dựa v�o h�nh vẽ tr�n trống đồng v� của người T�y Nguy�n. Tay cầm b� l�a tượng trưng cho ng�nh trồng trọt, n�ng nghiệp (thuận theo thuyết b� dắt 50 con mở mang tr�n đất liền). H�nh ảnh b�ng l�a cũng h�m � n�i đến nền văn minh l�a nước H�a B�nh.

 

 

 

 

bộ tem "Truyền thuyết Lạc Long Qu�n - �u Cơ

 

 

Bloc tem Đồ đồng thời đại H�ng Vương 1986

 


Vua H�ng � Biểu tượng của nền văn minh l�a nước v� đồ đồng thời đại nh� nước Văn Lang

 

 

 

 

 

 

 

Bộ tem Sơn tinh, Thuỷ tinh - 1987

 


Cuộc chiến long trời lở đất giữa Sơn Tinh v� Thủy Tinh để gi�nh n�ng Mỵ Nương


H�nh ảnh cận cảnh của Sơn Tinh


Thủy Tinh


Những lo�i vật đại diện cho hai lực lượng đối lập của đất v� nước

 

 

BỘ TEM Đ�NH TAN GIẶC �N, GI�NG VỀ TRỜI - 1989
 


 


Th�nh Gi�ng � Cưỡi ngựa sắt phun lửa

Thục Ph�n � An Dương Vương ch�m y�u tinh g� trắng x�y th�nh Cổ Loa với sự trợ gi�p của thần Kim Qui. G� trắng c� l�c l� biểu tượng của T�u. Tranh vẽ theo lối Fantasy Art. Y phục của An Dương Vương phỏng t�c theo h�nh ghi khắc tr�n trống đồng.

 

 

 

Bộ tem HAI B� TRƯNG 1959
 Trưng Trắc, Trưng Nhị

 

 


Hai B� Trưng cưỡi voi ch�n ng� với trống đồng v� biểu tượng mặt trời mọc

 

 

 

 

 

 

L� Ch�n � Một trong những nữ anh thư lừng danh nước Việt. B� l� người c� nhan sắc, giỏi v� nghệ lại c� t�i thơ ph�. B� được Trưng Vương phong l� Th�nh Ch�n c�ng ch�a v� b� rất giỏi thủy chiến. Tranh vẽ theo lối Fantasy một trận thủy chiến của b�.

Ph�ng Thị Chinh � một nữ tướng thời Hai B� Trưng. Tương truyền b� vừa sanh xong đ� dẫn qu�n đ�nh giặc. Tranh vẽ theo lối Fantasy Art v� Ronmanticism, một tay bồng con, một tay cầm kiếm đ�n đốc qu�n sĩ tiến l�n.

B� Triệu � Tranh vẽ theo lối Fantasy Art thể hiện lời n�i h�o h�ng của b� �đạp s�ng dữ, ch�m c� k�nh�. Trong bức vẽ n�y d�ng y phục của b� theo y phục �o d�i khăn đ�ng.

 

 

Bộ tem Khởi nghĩa B� Triệu ( 2008)


 


 

B� Triệu � Tranh vẽ theo lối Fantasy Art thể hiện lời n�i h�o h�ng của b� �đạp s�ng dữ, ch�m c� k�nh�. Trong bức vẽ n�y d�ng y phục của b� theo y phục thường thấy của tranh vẽ ti�n nữ, cũng với � niệm c�c anh h�ng Việt Nam cũng như thần ti�n gi�ng trần.

L� Nam Đế � L� B� v� Triệu Quang Phục. Y gi�p được phỏng theo c�c tranh vẽ thường thấy của họa sĩ Việt Nam.


Dạ Trạch Vương � Triệu Quang Phục. Vua đầm lầy! Tranh vẽ theo lối Fantasy Art với h�nh ảnh một X� Vương theo ph� gi�p Triệu Quang Phục (đầm Dạ Trạch c� nhiều rắn l� một yếu tố g�y trở ngại cho c�c cuộc tấn c�ng của giặc).
 

Mai Hắc Đế � Mai Th�c Loan. Vẽ theo lối Fantasy Art. Y phục Mai Hắc Đế theo y phục của người T�y Nguy�n. �ng mạng Thủy n�n d�ng m�u đen v� cỡi tr�n lưng con Huyền Vũ. Gợi � niệm về Kinh Dịch/ Ngũ H�nh m� theo một số học giả ng�y nay ph�t hiện cũng c� phần khởi xuất từ Việt Nam. Trong tranh l� th�c Bản Giốc � th�c nước của Việt Nam.
 


Ph�ng Hưng � Bố C�i Đại Vương. Tranh vẽ theo truyền thuyết �ng đ�nh hổ dữ


 

 

 

 

Bộ tem Kỷ niệm Ng� Quyền 1999
 

 

 

 

Ng� Vương � Ng� Quyền v� trận đ�nh đi v�o lịch sử tr�n s�ng Bạch Đằng. Tranh vẽ theo lối Fantasy Art v� luật phối cảnh của lối truyện tranh mới. Y gi�p được dựa theo một số tranh cổ v� sự tưởng tượng. B�n tay vung ra nắm đấm với � n�i: sẽ đập tan mọi cuộc x�m lược.
 

Đinh Ti�n Ho�ng � Đinh Bộ Lĩnh được biết tới t�i năng qu�n sự khi c�n nhỏ tuổi đ� b�y tr� cỡi tr�u đ�nh trận. Tranh vẽ theo lối Fantasy Art với � tưởng đưa h�nh ảnh cỡi tr�u v� cờ lau gắn b� với Đinh Bộ Lĩnh. Tranh cũng muốn đưa � niệm thần th�nh h�a những anh h�ng lịch sử Việt Nam, kh�ng chịu thua k�m Trung Hoa.


L� Đại H�nh � L� Ho�n được vẽ theo lối Fantasy Art. �ng từng tr�ng giữ thập đạo qu�n (thập đạo tướng qu�n) dưới thời vua Đinh. Cho n�n tranh vẽ với bối cảnh đo�n h�ng binh. Ph�a tr�n c� rồng hiện ra tượng trương cho sự trỗi dậy của một Đại Cồ Việt. C�c cờ hiệu lấy từ c�c linh vật được tạo ra trong khu đền thờ thời tiền L� v� tiền L�.

 

 

Bộ tem 1000 năm Thăng Long - H� Nội: x�y dựng v� ph�t triển

Bloc,  "H� Nội tr�n con đường c�ng nghiệp h�a - hiện đại h�a" với h�nh ảnh nền l� tượng Vua L� Th�i Tổ v� Khu� Văn C�c - trường đại học đầu ti�n của Việt Nam, biểu tượng nh�n t�i đất Việt, phần ch�nh vẽ n�t trong mẫu tem của bloc thể hiện lực lượng tr� thức H� Nội - nh�n tố quyết định l�m n�n c�ng cuộc c�ng nghiệp h�a - hiện đại h�a đất nước. 

 


 

Vua L� Th�i Tổ nằm mộng thấy rồng bay � dời kinh đ� v� đặt t�n l� Thăng Long. Tranh vẽ theo lối Fantasy Art với một số đặc trưng của Thăng Long.


 

L� Thường Kiệt v� b�i thơ Nam Quốc Sơn H� bằng tiếng H�n � H�nh L� Thường Kiệt được phỏng theo c�c pho tượng Hộ Ph�p Thần tại ch�a cổ Việt Nam. V� �ng cũng như c�c vị anh h�ng Việt Nam l� những vị thần th�nh gi�ng trần bảo vệ non s�ng.


 

L� Thường Kiệt v� b�i thơ Nam Quốc Sơn H� bằng tiếng H�n, với bối cảnh trận chiến tại Như Nguyệt, nơi �ng sử dụng b�i thơ để kh�ch lệ l�ng qu�n � H�nh L� Thường Kiệt được phỏng theo c�c pho tượng Hộ Ph�p Thần tại ch�a cổ Việt Nam. V� �ng cũng như c�c vị anh h�ng Việt Nam l� những vị thần th�nh gi�ng trần bảo vệ non s�ng.


 
T� Hiến Th�nh � Chống Ch�n Lạp x�m lược, chinh phạt Chi�m Th�nh
 

 

 

Bộ tem Kỷ niệm 700 năm chiến thắng giặc Nguy�n (1288 - 1988)

 


Hưng Đạo Đại Vương � Trần Quốc Tuấn đang viết b�i hịch lưu truyền mu�n đời: Hịch Tướng Sĩ. Ph�a sau l� bối cảnh trận đ�nh oanh liệt tại s�ng Bạch Đằng

 

 

 

 

Bộ Tem Kỷ niệm 700 năm ng�y mất
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - 20-8 Canh T� (1300)

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo), Anh h�ng d�n tộc, nh� ch�nh trị, nh� qu�n sự thi�n t�i, nh� vǎn. �ng l� con An Sinh Vương Trần Liễu v� ch�u vua Trần Th�i T�ng (Trần Cảnh). Qu�: Tức Mạc - Mỹ Lộc - Nam Định. �ng l� một vị tướng c� c�ng đầu trong sự nghiệp giữ nước ở đời Trần. Tổng chỉ huy 2 cuộc kh�ng chiến chống qu�n Nguy�n - M�ng. Khi giặc Nguy�n sang cướp nước ta (1285 - 1287), �ng được Trần Nh�n T�ng giao chức Tổng chỉ huy c�c đạo qu�n thủy bộ. Thấy thế giặc mạnh, nh� vua lo ngại muốn tạm h�ng, �ng khảng kh�i n�i: "Bệ hạ muốn h�ng xin h�y ch�m đầu t�i trước rồi h�y h�ng". �ng l�m "Hịch tướng sĩ" kh�ch lệ l�ng qu�n, đ�n đốc c�c vương hầu, binh tướng tận trung cứu nước, l�nh đạo qu�n d�n ta chiến thắng vang dội ở Chương Dương, H�m Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi giặc ra khỏi nước, được phong tước Hưng Đạo Vương.
L� nh� qu�n sự thi�n t�i, �ng thường tiến cử nhiều người c� t�i ra gi�p nước, lập c�ng lớn như Phạm Ngũ L�o, D� Tượng, Yết Ki�u... bất kể họ thuộc th�nh phần n�o trong x� hội.

L� nh� ch�nh trị l�o luyện, l�c sắp mất �ng c�n dặn vua: "Khoan thư sức d�n để l�m kế s�u rễ, bền gốc".

�ng mất ng�y 20 th�ng 8 nǎm Canh T� (1300) tại Vạn Kiếp (Hải Dương). Nh�n d�n đương thời thương tiếc đ� lập đền thờ �ng gọi l� Đền Kiếp Bạc. �ng l� t�c giả c�c t�c phẩm: "Hịch tướng sĩ", "Binh thư yếu lược", "Vạn Kiếp t�ng b� truyền thư".

Để tưởng nhớ c�ng lao to lớn của Anh h�ng d�n tộc Trần Hưng Đạo đ� đ�ng g�p trong cuộc kh�ng chiến chống x�m lược gi�nh độc lập của d�n tộc, ng�y 31-08-200, Tổng cục Bưu Điện ph�t h�nh bộ tem "Kỷ niệm 700 nǎm ng�y mất Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - 20-8 Canh T� (1300)" gồm 1 mẫu với gi� mặt 400 đ.

H�nh ảnh tr�n tem giới thiệu tượng đ�i Trần Hưng Đạo tại khu di t�ch lịch sử vǎn h�a An Phụ, x� An Sinh, huyện Kinh M�n, tỉnh Hải Dương c�ng tr�ch đoạn ph� đi�u l� bức tranh khổng lồ kể về cuộc chiến tranh nh�n d�n to�n diện chống x�m lược Nguy�n - M�ng.

Tượng Trần Hưng Đạo tạc bằng đ� xanh n�i Nhồi (Thanh H�a) cao 9,7 m gồm 65 vi�n, chia th�nh 8 thớt, l�i b� t�ng cốt th�p, đặt tr�n bệ cao 3 m, cả tượng v� bệ cao 12,7 m. Ch�n dung thể hiện Trần Hưng Đạo, quắc thước nhưng nh�n hậu, mặt hướng về ph�a Đ�ng, thế đứng hi�n ngang, tay tr�i t� đốc kiếm, tay phải cầm cuốn thư, thể hiện tầm nh�n chiến lược, vǎn v� song to�n, tinh thần tự tin, ch� nh�n, ch� trung, ch� hiếu như nhắc nhở c�c thế hệ phải cảnh gi�c v� tự tin, giữ lấy biển trời, giang sơn gấm v�c Việt Nam.

Ph� đi�u đất nung d�i 45 m, cao trung b�nh 2,5 m, gồm 526 vi�n do c�c nghệ nh�n l�ng Cậy đ�c v� nung đốt, đ�y l� ph� đi�u đất nung lớn nhất ở nước ta hiện nay.

Bộ tem được tổ chức ph�t h�nh đặc biệt tại Bưu điện Nam Định.


 
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn v� những chiến c�ng lẫy lừng tr�n s�ng Bạch Đằng.

Thượng tướng Th�i sư Trần Quang Khải đang điều qu�n tại trận thủy chiến lừng danh: Chương Dương. Y gi�p dựa v�o y gi�p của Trần Hưng Đạo nhưng chọn vảy c� để nhấn mạnh về cuộc thủy chiến quan trọng n�y.


 
Trần Nhật Duật � danh tướng nh� Trần. Tranh mi�u tả trận đ�nh oanh liệt đi v�o lịch sử của �ng � trận H�m Tử


Phạm Ngũ L�o đan sọt b�n vệ đường. Bối cảnh kiến tr�c lấy từ khu lăng tẩm lịch sử của nh� Trần

Trần B�nh Trọng th� chết kh�ng h�ng. Với lối vẽ Fantasy Art muốn đưa � niệm �Sinh vi tướng, tử vi thần� của c�c anh h�ng Việt Nam. Khi họ chết hồn ph�ch tạc v�o non s�ng để bảo vệ đất nước. H�nh ảnh m�nh hổ như �ch�a tể sơn l�m� v� cũng l� h�nh ảnh d�ng chỉ cho c�c vị tướng so�i (hổ tướng). Bức g�ng xiềng vươn dậy từ n�i rừng c� � nghĩa nước Việt Nam d� bị cai trị ngắn hay d�i rồi cũng sẽ c� ng�y b�ng l�n quật khởi


 

Yết Ki�u � �ng l� một gia tướng giỏi của Trần Hưng Đạo, c� biệt t�i bơi lặn. Tranh vẽ lại h�nh ảnh một trận chiến của �ng. �ng l� một gia tướng giỏi của Trần Hưng Đạo, c� biệt t�i bơi lặn. Tranh vẽ lại h�nh ảnh một trận chiến của �ng.


 
Trần Quốc Toản tay b�p n�t tr�i cam khi kh�ng được tham dự hội nghị qu�n sự cao cấp tại B�nh Than


Ho�i Văn Hầu Trần Quốc Toản với b�n tay b�p n�t quả cam v� l� cờ th�u s�u chữ v�ng �Ph� cường địch, b�o ho�ng �n�


Hội Nghị Di�n Hồng - Tranh thể hiện tinh thần quật khởi, bất khuất v� y�u độc lập, tự do của d�n tộc Việt Nam


Tiếp nối truyền thống anh h�ng. Tranh thể hiện tr�ng sĩ S�t Th�t trao lại thanh giươm bảo quốc trừ gian cho thế hệ trẻ ng�y nay


 
C�ng ch�a Huyền Tr�n. Một cuộc h�n nh�n đổi lấy bờ c�i từ Chi�m Th�nh cho Đại Việt. Cảnh vẽ c�ng ch�a Huyền Tr�n tại Chi�m Th�nh chuẩn bị cho h�n lễ, l�ng buồn hướng về qu� hương
 

Hồ Qu� Ly v� con Hồ Nguy�n Trừng. Thời đại nh� Hồ được biết đến bởi Những cải c�ch mới v� nhất l� sự ph�t minh s�ng thần cơ (hỏa ph�o cải tiến) v� thuyền cổ l�u (thuyền chiến lớn c� hai tầng)


 

Đặng Tất � Tướng t�i đời hậu Trần (cha của Đặng Dung). �ng đ� l�nh đạo qu�n đội nh� hậu Trần đ�nh tan qu�n Minh tại trận C� B� � 1 chiến t�ch oanh liệt của �ng. Tranh vẽ lại cảnh Đặng Tất tại C� B�. Y gi�p dựa v�o y gi�p nh� Trần


 

Đặng Dung dưới trăng m�i gươm l� một h�nh ảnh bi h�ng trong lịch sử v� thi ca (qua b�i thơ Thuật Ho�i nổi tiếng của �ng). Tranh vẽ theo lối phối cảnh truyện tranh hiện đại. H�nh ảnh th�n thể Đặng Dung lực lưỡng tr�ng kiện kh�ng chỉ mi�u tả �ng thực vốn l� người giỏi v� nghệ m� c�n � k�u gọi người Việt Nam phải văn v� song to�n.


 

Nguyễn Phi Khanh v� Nguyễn Tr�i tại ải Nam Quan. Kh�ng chỉ n�i về giai thoại Nguyễn Phi Khanh buộc Nguyễn Tr�i quay về t�m c�ch ph� giặc cứu nước m� c�n muốn lồng v�o tranh h�nh ảnh ải Nam Quan thuộc chủ quyền Việt Nam. B�n tay chỉ của Nguyễn Phi Khanh cũng nhấn mạnh � n�y.


 

Vua L� Th�i Tổ L� Lợi trong cuộc kh�ng chiến chống qu�n x�m lược nh� Minh. Tranh vẽ theo lối Fantasy Art. C� thần Kim Qui d�ng Thuận Thi�n Kiếm. (Tr�n mai r�a c� k� hiệu của Ngũ H�nh �m Dương: gợi � về c�c kh�m ph� hiện nay cho thấy thuyết n�y cũng c� phần bắt nguồn từ Việt Nam). Trong tranh c� c�c chiếc l� với d�ng chữ �L� Lợi Vi Qu�n, Nguyễn Tr�i Vi Thần� theo kế s�ch của Nguyễn Tr�i.


 
L� Lai dũng cảm mặc �o b�o của L� Lợi đột ph� v�ng v�y của qu�n Minh

 

 

 

 

Bộ tem Ch�n dung Nguyễn Tr�i - 1962
Nguyễn Tr�i sau khi đại thắng qu�n Minh đang thanh thản g�c kiếm viết lại b�i C�o B�nh Ng� lừng danh. Tranh vẽ theo lối Fantasy Art. D�ng chữ viết thẳng l�n trời như l� những d�ng thi�n thư. Bối cảnh l� một phần v�ch n�i ảnh thật của ải Ch� Linh nơi qu�n Lam Sơn đ�nh tan t�c qu�n Minh. Trong tranh c�n c� c�y vải v� con rắn gợi � tới vụ �n �Lệ Chi Vi�n� sau n�y của �ng.


 

 

Vua L� Th�nh T�ng (1442 - 1497)
 


L� Th�nh T�ng t�n thật l� L� Tư Th�nh, hay L� Hạo, sinh năm 1442, mất năm 1497, qu� ở th�n Như An, Huyện Lương Giang (nay l� Huyện Thiệu Ho�), tỉnh Thanh Ho�. �ng l�n ng�i l�c 18 tuổi, l� đời Vua thứ tư của nh� Hậu L�, �ng tự xưng l� Thi�n Nam động chủ

 

 

 

 

 

 

 

Trần Nguy�n H�n � danh tướng của khởi nghĩa Lam Sơn, c� nhiều đ�ng g�p trong sự nghiệp đ�nh thắng qu�n Minh x�m lược v� lập th�nh nh� Hậu L�. Tranh phỏng theo tượng Trần Nguy�n H�n trước chợ Bến Th�nh.


 
Nguyễn X� � Một trong những khai quốc c�ng thần của nh� Hậu L�


Hai anh em dũng tướng nh� L� l� Đinh Lễ � Đinh Liệt. Tranh vẽ theo lối truyện tranh t�n thời với hai con hổ tượng trương cho hai m�nh hổ tướng Đinh Lễ, Đinh Liệt


 
Ch�a Nguyễn Ho�ng (triều Nguyễn) người c� c�ng khai ph�, mở rộng bờ c�i đất nước xuống ph�a Nam. Tranh mi�u tả ch�a Nguyễn c�ng d�n di cư xuống miền Nam. Y phục dựa theo tượng của �ng tại đền thờ

 

 

 

Bộ tem Quang Trung đại ph� qu�n Thanh - 1989

 

 


 
Quang Trung Nguyễn Huệ đang tiến qu�n đ�nh ph� giặc Thanh v�o dịp tết (c� c�nh đ�o đất Bắc) Bộ trống trận danh tiếng của nghĩa qu�n T�y Sơn. H�nh ảnh Nguyễn Huệ được vẽ theo c�c di ảnh c�n lưu lại

 

 

 Bộ temB�i Thị Xu�n - 2002
 


 

B�i Thị Xu�n tại ph�p trường. Tranh ghi nhận lại ph�t oanh liệt của b�. Nhưng thể hiện theo lối Fantasy Art v� luật phối cảnh của truyện tranh hiện đại với h�m � b� như đ� ho�n th�nh xong vai tr� v� nhẹ nh�ng, thanh thản trở về trời.

 

 


 

Trần Quang Diệu � Một trong những m�nh tướng trụ cột của nh� T�y Sơn (T�y Sơn thất hổ tướng). Tranh vẽ theo lối hiện đại phỏng theo di tượng của �ng tại đền thờ


 

V� Đ�nh T� � Một trong T�y Sơn thất hổ tướng. �ng c�n được biết đến bởi t�i nghệ sử dụng c�n thuật giỏi n�n c� danh gọi l� �C�n Thần V� Đ�nh T��. Cảnh vẽ lại �ng đ� m�a c�n đỡ gạt mưa t�n của qu�n Nguyễn �nh khi qu�n đội của �ng bị tấn c�ng, kh�ng một mũi t�n n�o phạm được v�o người �ng. Y gi�p dựa theo y gi�p c�c tượng thờ ngũ hổ tướng nh� T�y Sơn.

 

 


 

Vua Gia Long � v� ảnh bản đồ đất nước v�o triều đại của �ng. Hai chữ Việt Nam t�n đất nước cũng từ triều của �ng m� c� tới nay.

 


 

Nguyễn Huỳnh Đức. �ng l� một trong những hổ tướng của vua Gia Long (Ngũ hổ tướng Gia Định). Cảnh vẽ Nguyễn Huỳnh Đức đ� dũng cảm cứu Nguyễn �nh khi �ng bị qu�n T�y Sơn v�y (l�c Nguyễn �nh c�n trẻ). Trong rừng s�u, Nguyễn �nh đ� gối đầu l�n đ�i Nguyễn Huỳnh Đức ngủ v� tin cậy v�o vị tướng n�y.

 


 
L� Văn Duyệt � người c� c�ng mở mang đất đai n�ng nghiệp v�ng miền nam. �ng l� người điều h�nh việc đ�o k�nh Vĩnh Tế
 


Nguyễn Tri Phương đ�n đốc qu�n chống giặc Ph�p đang tấn c�ng th�nh � Tranh vẽ dựa theo di ảnh ch�n dung của �ng


 
B�nh T�y Đại Nguy�n So�i Trương Định � Vẽ phỏng theo di ảnh của �ng

Nguyễn Trung Trực c�ng nghĩa qu�n cải trang thương bu�n đột k�ch đốt ch�y t�u Ph�p tr�n s�ng V�m Cỏ. Di ảnh ch�n dung �ng được d�ng trong tranh v� c�c b� đuốc l� dừa đặc trưng của miền Nam


 

Ho�ng Diệu trong trận tử chiến giữ th�nh H� Nội. Di ảnh của �ng được d�ng trong tranh. Bộ y gi�p của triều Nguyễn c�n lưu lại tại viện bảo t�ng. Cảnh Ph�p đ�nh th�nh H� Nội phỏng theo tranh vẽ của s�ch sử của Ph�p.
 


Đinh C�ng Tr�ng v� Phạm B�nh c�ng nghĩa qu�n tại căn cứ Ba Đ�nh được bao bọc bởi lũy tre d�y. L� cờ của triều Nguyễn v� phong tr�o hưởng ứng hịch Cần Vương
 


Tống Duy T�n � Tranh vẽ dựa theo di ảnh của �ng


Nguyễn Thiện Thuật c�ng nghĩa binh căn cứ B�i Sậy trong cuộc kh�ng chiến chống Ph�p, hưởng ứng Hịch Cần Vương. Tranh vẽ m� phỏng theo di ảnh của �ng


 
Phan Đ�nh Ph�ng v� Cao Thắng. H�nh vẽ được họa theo di ảnh của Phan Đ�nh Ph�ng. Cao Thắng b�n cạnh, tay cầm s�ng trường v� �ng l� người đ� s�ng chế s�ng cho nghĩa qu�n

 

 

 

 

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm ng�y mất Ho�ng Hoa Th�m 1963
 

 


H�m Thi�ng Y�n Thế � Ho�ng Hoa Th�m. D�ng di ảnh thật của �ng đưa v�o tranh

 

 

 

 
Việt Nam Anh H�ng � Con Rồng Ch�u Ti�n � Trai G�i T�i Sắc Vẹn To�n � Tinh Thần Đại Việt Trường Tồn


Việt Nam Anh H�ng � Con Rồng Ch�u Ti�n � Trai G�i T�i Sắc Vẹn To�n

 
Sưu tập INTERNET
 
 
             
 

Copyright �2011 cuahangtemsach.com