Được định gi� từ v�i trăm ng�n tới v�i triệu USD, thậm ch� l� v� gi�, những đồng xu cổ c� gi� trị cao l� cả một t�i sản đối với người may mắn sở hữu.

H�ng tin CNBC đ� liệt k� 15 đồng xu cổ của Mỹ được xem l� đắt gi� nhất thế giới hiện nay. (Nguồn ảnh: Smithsonian Institution Collection)

1. Đồng xu Half Eagle, sản xuất năm 1838Gi� trị ước t�nh: 100.000 USD

Đồng xu c� một mặt h�nh đại b�ng trong ảnh đ� được đ�c trong năm đầu ti�n khi loại tiền n�y được sản xuất tại Mỹ.

2. Đồng xu v�ng 5 đ�-la, sản xuất năm 1795Gi� trị ước t�nh: 150.000 USD

Đồng xu v�ng 5 đ�-la n�y được sản xuất trong năm đầu ti�n khi tiền xu v�ng được sản xuất tại nước Mỹ.

3. Đồng xu v�ng 10 đ�-la, sản xuất năm 1933Gi� trị ước t�nh: 300.000 USD

Đồng xu trong h�nh được sản xuất v�o năm cuối c�ng khi Nh� m�y In tiền Mỹ (US Mint) đ�c tiền xu v�ng để l�m tiền tệ trong lưu th�ng.

4. Đồng v�ng 4 đ�-la, sản xuất năm 1880Gi� trị ước t�nh: 500.000 USD

Đồng xu n�y được xem l� độc đ�o v� nằm trong một nh�m c�c đồng tiền kim loại chỉ được ấn h�nh trong thời gian thử nghiệm 2 năm.

5. Đồng xu nửa đ�-la chữ �O�, sản xuất năm 1838Gi� trị ước t�nh: 500.000 USD

Đ�y l� loại hiếm thấy, v� l� một trong những đồng xu Mỹ đầu ti�n được đ�c tại một nh� m�y in tiền địa phương, chi nh�nh của US Mint. Chữ �O� cho thấy đồng tiền n�y được đ�c tại chi nh�nh New Orleans.

6. Đồng Bust Dollar, sản xuất năm 1794Gi� trị ước t�nh: 500.000 USD

Đồng đ�-la n�y được đ�c trong năm đầu ti�n khi tiền xu đ�-la bằng bạc được US Mint sản xuất.

7. Đồng bạc Chain Cent, sản xuất năm 1793


Gi� trị ước t�nh: 500.000 USD

Đ�y l� l� một trong những đồng xu Mỹ đầu ti�n được đưa v�o sản xuất đại tr�.

8. Đồng shilling New England, sản xuất năm 1652Gi� trị ước t�nh: 500.000 USD

Đ�y l� một trong những đồng xu đầu ti�n do ch�nh quyền thực d�n Anh ph�t h�nh tại Mỹ.

9. Đồng xu 10 đ�-la, sản xuất năm 1839Gi� trị ước t�nh: 1.000.000 USD

Được biết, hiện chỉ c� chưa đến 5 mẫu của loại đồng xu n�y c�n s�t lại.

10. Đồng xu v�ng Ultra-High-Relief Double Eagle, sản xuất năm 1907Gi� trị ước t�nh: 3.000.000 USD

Đồng xu n�y được coi l� một trong những đồng xu Mỹ đẹp nhất từng được đ�c.

11. Đồng xu Half Eagle sản xuất năm 1822Gi� trị ước t�nh: 5.000.000 USD

Đ�y l� một trong 3 đồng xu thuộc loại n�y c�n tồn tại tới ng�y nay.

12. Đồng Bust Dollar, sản xuất năm 1804Gi� trị ước t�nh: 7.500.000 USD

Đồng Bust Dollar 1804 được xem l� một trong những đồng tiền xu Mỹ nổi tiếng nhất v� độ hiếm của n�.

13. Đồng xu Barber Double Eagle, sản xuất năm 1906Gi� trị ước t�nh: V� gi�

Đ�y l� đồng tiền xu thử nghiệm độc nhất v� nhị được sản xuất v�o thời kỳ n�y.

14. Đồng 50 đ�-la, sản xuất năm 1877Gi� trị ước t�nh: V� gi�

Đ�y cũng l� một đồng xu thử nghiệm độc nhất v� nhị.

15. Đồng Brasher Doubloon, sản xuất năm 1787Gi� trị ước t�nh: V� gi�

Đ�y l� một trong số �t những đồng xu v�ng được  sản xuất tại Mỹ. thời gian 1838 - 1933

( Bạn n�o muốn sở hữu album 18 tem v�ng - c�c xu v�ng v� gi� nước mỹ c� thể liện hệ hongducstamp 0908338796 )