CÁC CHUYÊN ĐỀ

TEM VIỆT NAM TEM BÁC HỒ TEM ĐỘNG VẬT TEM HOA, CÂY CỎ TEM THỂ THAO TEM PHỤ NỬ VIỆT NAM TEM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TEM DANH LAM THẮNG CẢNH , KIỀN TRÚC VIỆT NAM TEM DANH NHÂN VIỆT NAM TEM PHÁT HÀNH CHUNG VIỆT NAM CÁC NƯỚC TEM HỘI HỌA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEM PHÁT HÀNH CHUNG
 VIỆT NAM CÁC NƯỚC


VNPHC-1 - Tem phát hành chung Việt Nam - Lào - 45k

Tem phát hành chung Việt Nam - Lào: Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012

 

 

 

VNPHC-2  - Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02-12-1960 - 02-12-2010) - 12k


 

 

 

 

 

VNPHC-3  Bộ Tem phát hành chung Việt Nam - Argentina - 38k

 

 

VNPHC-4  - Bộ tem phát hành chung Việt Nam - Pháp - PH 2008 -  46k

 

 

 

 

VNPHC-5 - Tem phát hành chung Việt Nam - Singapore:  - 39k
Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1-8-1973 - 1-8-2013)

 

 

 

 

VNPHC-6-2013  - Tem phát hành chung Việt Nam - Pháp: Kỷ niệm 150 năm sinh Alexandre Yersin (1863 - 1943) - 38k

 VNPHC-7-2007  - Tem phát hành chung ASEAN 2007 - 108k

 

 


 

VNPHC-8-2015 - 12K

Chào mừng Cộng đồng ASEAN

 VNPHC-8-2010 - 15K

Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN

 

 

   
   
             
 

Copyright ©2014 cuahangtemsach.com