CÁC CHUYÊN ĐỀ

TEM VIỆT NAM TEM BÁC HỒ TEM ĐỘNG VẬT TEM HOA, CÂY CỎ TEM THỂ THAO TEM PHỤ NỬ VIỆT NAM TEM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TEM DANH LAM THẮNG CẢNH , KIỀN TRÚC VIỆT NAM TEM DANH NHÂN VIỆT NAM TEM PHÁT HÀNH CHUNG VIỆT NAM CÁC NƯỚC TEM HỘI HỌA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEM ĐỘNG VẬT
THÚ RỪNG - CÁ - CHIM VV..
VNDVVN-1-2009 - Bloc: Cá Rồng (Scleropages formosus) - 42K

 

 

 

VNDVVN-2-2009 - Bloc & BỘ TEM :
 Chim quý hiếm ven biển Việt Nam - 120K 

 

 

 

VNDVVN-3-2010 - Bloc & BỘ TEM :
 Mèo Cá  - 180K

 

 


 

 

 

VNDVVN-4-2013- BỘ TEM
Chim vườn quốc gia Xuân Thủy - 60K


 

 

 

 

VNDVVN-5-1983 BLOC TEM
Bloc: Bò xám (Bos saveli) - 32K

 

 

VNDVVN-6-1983 BỘ TEM Bò sát - 38K
 


 

 

 

VNDVVN-6-1990  BỘ TEM CÁ VÀNG - 46K


 

 


VNDVVN-7-1997 Cá ngựa - 8K

 

VNDVVN-8-2009- Bọ ngựa  38k

 

VNDVVN-9-1982- (Bướm) 42k
Triển lãm tem Quốc tế In-dia '89

 

 

VNDVVN-9-1989- Chó nòi -  46k
 


 

 

 

             
 

Copyright ©2014 cuahangtemsach.com