CÁC CHUYÊN ĐỀ

TEM VIỆT NAM TEM BÁC HỒ TEM ĐỘNG VẬT TEM HOA, CÂY CỎ TEM THỂ THAO TEM PHỤ NỬ VIỆT NAM TEM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TEM DANH LAM THẮNG CẢNH , KIỀN TRÚC VIỆT NAM TEM DANH NHÂN VIỆT NAM TEM PHÁT HÀNH CHUNG VIỆT NAM CÁC NƯỚC TEM HỘI HỌA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


VNHCM-1 - 25K 

VNHCM-2 - 15K
 
Tem Liên Xô phát hành 1980 - kỷ niệm 90 năm ngày sinh Bác Hồ.

 


 

VNHCM-3 - Đặt hàng

Tem  bức tượng "Bác Hồ với thiếu nhi" trước UBNDTP HCM


 

 

 

VNHCM-4 - 38K

 

 

 

 

 

VNHCM5 - 42K

 

 

 

 

 

 

VNHCM-6- 360k
Bộ tem "Kỷ niệm 67 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 022 - Phát hành ngày 19/5/1957)
Bộ tem gồm 04 mẫu do họa sỹ Ngô Tôn Đệ thiết kế theo ảnh chụp của nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định, khuôn khổ 28x37 (mm), số răng 13, tem được in ốp-xét một mầu, theo hình thức thay mầu đổi giá tại Nhà in Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

 

 

 

 

VNHCM-7- Đặt hàng
Bộ tem "Kỷ niệm 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 070 - Phát hành ngày 19/5/1960)
Bộ tem gồm 03 mẫu tem và 02 mẫu Blốc do họa sỹ Nguyễn Thế Vinh thiết kế. Tem có 2 khuôn khổ là 27x40 (mm) và 29x43 (mm) có số răng 11; blốc không răng có 2 khuôn khổ là 29x85 (mm) và 58x78 (mm), được in ốp-xét hai mầu và ba mầu tại Nhà in Tiến bộ. 

 

 

 

 

 

VNHCM-8 - 360k
Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 61 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 03 - Phát hành năm1951) Bộ tem gồm 03 mẫu do họa sỹ Bùi Trang Chước thiết kế, khuôn khổ 40x26 (mm), số răng 11,5, in ốp-xét một màu tại nhà in Trung ương Việt Bắc.

 

 

 

 

 

VNHCM-9 - - Đặt hàng
Bộ tem "Kỷ niệm 75 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 162 - Phát hành ngày 19/5/1965) Bộ tem gồm 02 mẫu do họa sỹ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, khuôn khổ 28x39 (mm), số răng 11. Tem in ốp-xét ba mầu theo hình thức thay mầu đổi giá, tại Nhà in Tiến bộ.

 

 

 

VNHCM-10 - 20K ngày 5/6/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem: "Kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2011)"

 

 

 

 

VNHCM-11 - 120 K

 

 

 

VNHCM-12 - 25K

 Bộ tem Bác Hồ tưới cây vú sữa do đồng bào miền Nam gửi biếu

 

 

VNHCM-13 - 98K

 

 

 

VNHCM 2001-14 - Đặt hàng
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19-5-1941 - 19-5-2001)

 

 

 

 

VNHCM 1971-15 - 120K
Bloc tem Kỷ niệm lần thứ 81 ngày sinh Hồ Chủ Tịch

 

 


 

 

VNHCM 1990-16 - 220K
Bloc và bộ tem Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
(19-5-1890 – 19-5-1990)

Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” (19-05-1890 – 19-05-1990) là bộ tem mang ý nghĩa trọng đại nhất, vì chính năm này, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”.

 

 

VNHCM 1975- 450 k

Bộ tem "Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 239 - Phát hành ngày 19/5/1970 )

 

 

 

 

VNHCM 1970- 18 - 90 K
Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch

 

 

 

VNHCM 1986- 19 - 60K
Kỷ niệm 40 năm ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên (6-1-1946 – 6-1-1986)

 

 

 

VNHCM 1986 - Đặt hàng

Bộ tem "Kỷ niệm 81 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" (MS 252 - Phát hành ngày 19/5/1971)Bộ tem gồm 04 mẫu tem và 01 blốc do họa sỹ Bùi Trang Chước thiết kế dựa trên khuôn mẫu Huy hiệu Hồ Chủ Tịch. 04 mẫu tem có khuôn khổ 40x40(mm), số răng 11, in thay mầu đổi giá; mẫu blốc không răng, khuôn khổ 90x130(mm); in ốp-xét nhiều mầu tại Nhà in Tiến bộ.

 

VNHCM 1986- 21 - 35K
Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Ủy ban Trung ương Hộ đê (22-5-1946 – 22-5-1986)

 

 

VNHCM 1990- 22 - 180K
Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 1990)

 

 

VNHCM 1980- 23 - 80K
Kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ngày 19-05-1980, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 2 mẫu. Chân dung người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Liên Xô những năm 20 của thế kỷ
và chân dung Hồ Chủ Tịch những năm cuối đời do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế,
trình bày rất sinh động.

 

 

VNHCM 1984- 24- 220 k

 Bộ và Bloc tem Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-1984) -
 

 

VNHCM 1985- 25- 180K

 Bộ và Bloc tem Kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

 

 

 

 

 

VNHCM 1984- 26- 46K

 Bộ tem VN 1984 Kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 -- 22-12-1984) - 39K
BỘ TEM DỊ BẢN VỚI LÁ CỜ IN NGƯỢC MÀU CỜ Mặt trận "Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam"
-
 

 

 

VNHCM 1986-

 

 

 

VNHCM 1985- 28- 32K

 Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -- 19-5-1985) - 38K

 


VNHCM 1975- 29- 60K

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

 

   
   
             
 

Copyright ©2014 cuahangtemsach.com