DANH SÁCH SẢN PHẨM BÁN

NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Tem Đông Dương in đè
   

Tem Đông Dương in đè (tem dùng tạm thời 1945-1946)

Ngày 02/9/1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, vì chưa kịp phát hành tem mới, nên đã tạm thời sử dụng một số tem Đông Dương cũ in đè lên mặt tem các chữ: "Việt Nam Dân chủ Cộng hoà", "Độc lập Tự do Hạnh phúc", "Bưu chính", "Quốc phòng", "Cứu đói", "Dân sinh" ... Tổng cộng có 13 dạng tiêu đề khác nhau được in đè lên 53 mẫu tem Đông Dương,
tạo thành 57 mẫu tem Việt Nam.


 

Tiêu đề 1 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ( 10 tem )êu đề 3 : VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC BƯU CHÍNH ( 9 tem )
Tiêu đề 4 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC ( 2 tem )
Tiêu đề 5 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC BƯU CHÍNH ( 1 tem )
Tiêu đề 6 : ( giá tiền VN mới ) gồm có 5 tem
Tiêu đề 7 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA CỨU ĐÓI ( 2 tem )
Tiêu đề 8 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA DÂN SINH ( 2 tem )
Tiêu đề 9 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA QUỐC PHÒNG ( 2 tem )
Tiêu đề 10 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA BINH SĨ BỊ NẠN ( 2 tem )
Tiêu đề 11 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA BẢO ANH ( 1 tem )
Tiêu đề 12 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA CHỐNG NẠN MÙ CHỮ ( 1 tem )
Tiêu đề 13 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐỜI SỐNG MỚI ( 1 tem )
Tiêu đề 2 : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA BƯU CHÍNH ( 19 tem )
Ti

 

     

     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
             
 

Copyright ©2014 cuahangtemsach.com