SHOP TEM HOA - FLOWER STAMPS

 

MSFLOWER2015 - 001 - 220K
BLOC TEM THÁI LAN PHÁT HÀNH KỶ NIỆM 120 NĂM QUAN HỆN NGOẠI GIAO THÁI NHẬT

CÓ HOA ĐÀO  - HOA LAN TƯỢNG TRƯNG QUỐC HOA 2 NƯỚC
10 TEM VỚI VA9N HÓA DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG 2 NƯỚC


 photo hoadao-hoalan_zps5117dbbc.jpg

 

 

 

MSFLOWER2015 - 002 - 42K

BOOKLET HOA ĐỖ QUYÊN VIỆT NAM PH 2009

MẶT TRONG
 photo hodoquyen_zps3fdc7c1b.jpg

MẶT TRƯỚC
  photo hodoquyen-bia_zps41e929c2.jpg

 

 

 

MSFLOWER2015 - 003 - 220K

2 BLOC  HOA LY - HOA HỒNG - HOA CÚC
TEM  DỊ DẠNG AGENTINA 2007

 

 photo hoa-ly-hong-cu--agentina_zps0848bb33.jpg

 

 

 

MSFLOWER2015 - 004 - 60K

 BLOC  TEM HOA HỒNG BHUTAN
TEM  DỊ DẠNG ( TEM THƠM  )ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI 1968

 

 photo hoahong-bhutan1966_zps3dde6b07.jpg

 

 

 

 

MSFLOWER2015 - 005 - 88K
 BỘ TEM HỌA CHỦ ĐỀ HOA BALAN

 photo HOA-BALAN_zps28d94b01.jpg

TEM LẺ CTO


 

 

 


TEM HOA LẺ BỘ CTO

 

 

 

 

 

 

 

FDC MỸ VÀNG 23K

 

FDC USA GOLD STAMSP -1 - 60K

 

FDC USA GOLD STAMSP - 2 - 60K

 

FDC USA GOLD STAMSP - 3 - 60K

 

FDC USA GOLD STAMSP - 4 - 60K

 

FDC USA GOLD STAMSP - 5 - 60K

 

FDC USA GOLD STAMSP - 6 - 60K

 

FDC USA GOLD STAMSP - 7 - 60K