Mã Số: TV7 - Album tem do Bưu Chính Mỹ phát hành 1985 - 1080 000 vnd 
Chất lượng in giấy cao cấp tuyệt đẹp - tem sống có thể lấy ra được


Year Books USA 1985


 

             
 

Copyright ©2011 cuahangtemsach.com