DANH SÁCH SẢN PHẨM BÁN


 
NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 
 
ADS - QUẢNG CÁO

 

 
CÁC CÂU CHUYỆN HAY VỀ LỊCH SỮ VIỆT NAM QUA H̀NH ẢNH NGHỆ THUẬT Fantasy

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH QUA TEM THƯ

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đ́nh nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xă Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xă hội và sự giáo dục của gia đ́nh đă ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.

 

 

 


Người rời bến cảng Nhà Rồng
 

 

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, Người đă bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi t́m con đường để cứu dân, cứu nước.

 
 ngày 5/6/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem: "Kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi t́m đường cứu nước (1911 - 2011)"

 

 

 

Tháng 6 năm 1911, Người đi ra nước ngoài, suốt 30 năm hoạt động, Người đă đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người ḥa ḿnh với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng.

 

 Tem Liên Xô kỷ niệm 90 năm ngày sinh Bác Hồ.

 

 

Năm 1917, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đă đưa Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ đây, Người đă nhận rơ đó là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.
 

 

 Mẫu tem do Algeria phát hành năm 1973 để chào mừng thắng lợi của Hiệp định Paris là một mẫu tem ấn tượng, được đánh giá cao. Bởi lẽ, mẫu tem này đă thể hiện chân dung Hồ Chủ tịch với nét cười rạng rỡ bên h́nh ảnh bản đồ VN thống nhất

 

 


Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xă hội Pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Tháng 6 năm 1919, thay mặt Hội Những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi tới Hội nghị Versailles (Pháp) Bản yêu sách của nhân dân An Nam, yêu cầu Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do và quyền b́nh đẳng của dân tộc Việt Nam .

 

 

 

 Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xă hội Pháp tại thành phố Tours, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa cộng sản.

Năm 1921, tại Pháp, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, nhằm tuyên truyền cách mạng trong nhân dân các nước thuộc địa. Người viết nhiều bài đăng trên các báo “Người cùng khổ”, “Đời sống thợ thuyền”, ... Đặc biệt, Người viết tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” lên án mạnh mẽ chế độ thực dân, thức tỉnh ḷng yêu nước của nhân dân các nước thuộc địa. Tất cả các bài viết của Người đều được bí mật chuyển về nước và lưu truyền trong mọi tầng lớp nhân dân.

Ngày 30/6/1923, Người đến Liên Xô và bắt đầu một thời kỳ hoạt động, học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, về chế độ xă hội chủ nghĩa ngay trên đất nước Lênin vĩ đại. Tại Đại hội lần thứ I Quốc tế Nông dân (10/1923), Người được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân. Năm 1924, Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được cử làm cán bộ Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản, đồng thời là Ủy viên Đoàn chủ tịch Quốc tế Nông dân, Nguyễn Ái Quốc được giao theo dơi và chỉ đạo phong trào cách mạng ở một số nước Châu Á .
 

Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về trong nước, đồng thời mở lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.

 

 Bộ tem Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
26-4-1985 - Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua (Pháp - 1920)
 

Ngày 3-2-1930, tại Cửu Long (Hồng Kông), Người triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Từ năm 1930 đến năm 1940, Người tham gia công tác của Quốc tế Cộng sản ở nước ngoài, đồng thời theo dơi sát phong trào cách mạng trong nước và có những chỉ đạo đúng đắn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta.

 


Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19-5-1941 - 19-5-2001)Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, năm 1941Người về nước, triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám, quyết định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, thành lập Mặt trận Việt Minh, gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
 

 

 


Thực hiện chỉ thị của Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, tại khu rừng Sam Cao, thuộc huyện Nguyên B́nh, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập do đồng chí Vơ Nguyên Giáp chỉ huy.

Tháng 8 năm 1945, Người cùng Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng và chủ tŕ Đại hội Quốc dân ở Tân Trào. Đại hội tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh, cử Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa. Thay mặt Chính phủ lâm thời, Người đă phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

 

Bộ tem chính thức đầu tiên mang quốc hiệu "Việt Nam" do Bưu điện Việt Nam phát hành vào ngày 02-9-1946,

 

 


Năm 1949, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem đầu tiên mừng thọ Bác Hồ: “Kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 2 mẫu do họa sĩ Nguyễn Sáng thiết kế thể hiện chân dung Bác Hồ những năm đầu kháng chiến chống Pháp.
Đây là bộ tem độc đáo của Việt Nam v́ được in typo 1 màu trên giấy dó, loại giấy làm từ vỏ cây dó bằng phương pháp thủ công


Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đă nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân lao động. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa. Người tuyên bố trước nhân dân cả nước và nhân dân thế giới quyền độc lập của dân tộc Việt Nam.

 

 

 

 


Người đọc Tuyên ngôn Độc lập

 


Tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp câu kết với đế quốc Mỹ, Anh và lực lượng phản động Quốc dân Đảng (Trung Quốc) trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Quân đội Pháp mở rộng đánh chiếm miền Nam và lấn dần từng bước kéo quân đánh chiếm miền Bắc, âm mưu tiến tới xóa bỏ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa. Ngày 9-1-1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa lần đầu tiên trong cả nước.

 

 

 Bộ tem Bác Hồ tưới cây vú sữa do đồng bào miền Nam gửi biếu

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, Người được bầu làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Người tiếp tục cùng Trung ương Đảng lănh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 

 Tháng 7 năm 1954, với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève được kư kết. Miền Bắc được giải phóng. Miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm lược biến thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Người cùng với Trung ương Đảng lănh đạo nhân dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xă hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.
Bác Hồ đọc báo tại chiến khu Việt Bắc”
Bộ tem Kỷ niệm 35 năm truyền thống ngành Bưu điện (15-8-1945 -- 15-8-1980)

 

 


Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lănh đạo của Người, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa xă hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xă hội.


 

 


Ngày 2-9-1969, mặc dù đă được các giáo sư, bác sĩ tận t́nh cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu Người đă từ trần, hưởng thọ 79 tuổi.

 

 Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đă đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời ḿnh cho Tổ quốc, cho nhân dân, v́ lư tưởng cộng sản, v́ độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, v́ ḥa b́nh và công lư trên thế giới.

 

 Năm 1987, tại kỳ họp lần thứ 24, Tổ chức Giáo dục - Văn hóa - Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đă ra Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất” .
 

 


Chủ tịch Hồ Chí Minh với các anh hùng và Dũng sĩ diệt Mỹ xâm lược (phát hành ngày 02-9-1975)

 

 

 


bLOC TEM Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-05-1890 – 19-05-1970)

 

 

ngày 19-05-1980, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 2 mẫu. Chân dung người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Liên Xô những năm 20 của thế kỷ
và chân dung Hồ Chủ Tịch những năm cuối đời do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, tŕnh bày rất sinh động.

 

 

 
             
 

Copyright ©2011 cuahangtemsach.com