DANH S�CH SẢN PHẨM B�N


 
NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 
 
 C� rồng - Scleropages formosus
 


BLOC TEM C� RỒNG - SCLEROPAGES FORMOSUS

THUỘC BỘ TEM C� CẢNH - PH: 01/9/2009PH�N LOẠI C� RỒNG 

T�n thường T�n Khoa Học M�u Sắc Xuất Xứ Asian Arowanas (Rồng Ch�u �) 
Scleropages Formosus V�ng Qua lưng M� Lai  V�ng Đu�i Đỏ Nam Dương 
Đỏ Nam Dương Xanh Việt Nam, Miến Điện,Th�i Lan, M� Lai

[http://agriviet.com]

Australia Arowanas Scleropages Jadini Ch�u s�ng �c 
(Rồng �c) Scleropages Leichardti Đốm trắng �c 

South American Osteoglossum Bicirrhosum Trắng Bạc Ba T�y, Columbia 
(Rồng Nam Mỹ) Osteoglossum Ferreirai Đen Brazil, Columbia 

African Heterotis Niloticus X�m nhạt Phi Ch�u 
(Rồng Phi Ch�u) 


II) C� RỒNG CH�U � 

C� Rồng Ch�u � l� loại c� được xếp v�o h�ng đầu trong thế giới c� cảnh, v� sự ưa chuộng rộng r�i, gi� trị cao v� vẻ đẹp của n�. N�t độc đ�o của h�nh dạng, miệng rộng v� vẩy s�ng đ� l�m cho c� rồng trở n�n đặc biệt v� đ� l�m cho bao con tim của những t�i tử si m� c� phải rung động. Với n�t gần gũi c�ng tổ ti�n Nh� RỒNG, tất cả c�c Hoa Kiều tr�n to�n thế giới đều tin tưởng C� Rồng l� tượng trưng cho sự may mắn, ph�t t�i lộc, v� đem lại hạnh ph�c do đ� c� rồng trở th�nh con vật được cưng chiều nu�i nấng trong nh� để l�m cho Phong Thủy được tốt hơn. Theo tương truyền hồ c� rồng l� Phong, Nước hồ l� Thủy, C� Rồng l� T�i, ba chữ n�y hợp lại th�nh Đại Ph�c. Do vậy ngo�i việc thưởng thức vẻ đẹp hiếm thấy của c� rồng m� c�c chủ nh�n thường xem c� rồng như l� biểu tượng cho sự ph� qu� của m�nh, đ� l� l� do tại sao c� Rồng được ưa chu�ng nhiều. 

C� Rồng ch�u � được chia ra l�m 4 loại t�y theo m�u sắc tự nhi�n kh�c nhau của từng giống: 

KIM LONG Q�A BỐI từ Malaysia (Cross Back Golden Malaysia). 

HUYẾT LONG (Super Red) từ tỉnh West Kalimantan, Indonesia. 

KIM LONG HỒNG VỸ (Red Tail Golden) từ tỉnh Pekanbaru, Indonesia. 

THANH LONG (Green Arowana) Ri�ng giống n�y c� thể t�m thấy ở v�i nh�nh s�ng kh�c tại Malaysia Indonisia, Myanmar v� Th�i Lan. Trong những năm qua, v� sự ưa chuọ?g đại tr� v� nhu cầu qu� cao, cộng với hứa hẹn của si�u lợi nhuận, sự săn bắt tận c�ng bừa bải đ� đưa số lượng c� rồng gần như tuyệt chủng. Đặc biệt l� giống Kim Long Qu� Bối v� Huyết Long đột nhi�n biến mất trong thập ni�n 80. May mắn thay, c� rồng được bảo vệ bằng c�ch liệt k� v�o h�ng động vật c� cơ hội tuyệt chủng của CITES (Wild Fauna and Flora) được đăng k� v�o hạng mục bảo vệ động vật số 1 (Appendix I CITES). Từ đ� những kẻ săn bắt c� rồng m� kh�?g c� giấy ph�p sẽ bị truy tố v� phạt tiền rất nặng, cho đến h�m nay vẫn c�n nhiều quốc gia cấm bu�n b�n c� rồng như Mỹ v� Đ�i Loan. 

A- KIM LONG QU� BỐI (Cross Back Golden) 

C� nhiều t�n cho loại c� n�y, c� người gọi Kim Long Qu� Bối, Lưỡi xương rồng M� Lai (Malayan Bony Tongue), Bukit Merah Xanh (Bukit Merah Blue), Đ�i Bắc Thanh Ho�ng Long (Taipie Blue Golden) v� V�ng của M� (Malaysian? Gold). Tất cả đều c�ng loạ: KIM LONG QU� BỐI. C� n�y khi trưởng th�nh sẽ c� m�u suốt qua lưng. L� do c� nhiều t�n l� v� c� n�y được t�m thấy tại nhiều nơi tr�n l�nh thổ Malaysia như Perak, Trengganu, Hồ Bukit Merah v� Johor. 

V� l� do nguồn cung ứng thấp, v� nhu cầu th� qu� cao, cho n�n loại c� n�y thuộc dạng đắt nhất, v� yếu tố l�m cho gi� tăng cao hơn l� v� ngo�i sự hiếm hoi c� sẵn, kỹ thuật �p đẻ th�nh c�ng cũng thấp. hiện nay c�c trại c� ở Sing v� M� Lai đang �p giống c� n�y. 

Kim Long Qu� Bối c�n được ph�n loại xa hơn tuỳ theo m�u của vẩy c�, bao gồm: Nền Xanh, Nền T�m, Nền V�ng, Nền Xanh Lục, v� nền Bạc. Từ ngữ Nền Xanh v� Nền T�m được d�ng lẫn lộn tuỳ theo từng trại c� �p v� dải m�u xậm tr�n sống lưng c� khi nh�n ở g�c nghi�ng th� c� m�u xanh dương đậm, nhưng khi nh�n ở một g�c độ kh�c th� th�nh m�u t�m sậm. NỀN V�NG l� loại c� vẩy m�u v�ng 24K, �ng �nh từ viền vảy v�o đến t�m vảy. Thay v� t�m vảy m�u xanh hoặc m�u t�m. C� nền v�ng n�y q�a bối (m�u qua lưng) nhanh nhất so với c�c loại c� kh�c. Kim Long Qu� Bối c� một sắc m�u to�n vẹn nhất, khi trưởng th�nh, to�n th�n v�ng ửng như 1 thỏi v�ng 24K bơi lơ lửng trong hồ. Thỉnh thoảng quay v�ng nhẹ nh�ng v� tự tin trong phong th�i VUA của c�c lo�i C� Cảnh. Trong khi c�c loại c� cũng m�u v�ng kh�c kh�ng c� được sắc m�u trời cho n�y. Dĩ nhi�n cũng kh�ng qu�n đề cập tới người anh em Nền Xanh Lục v� Nền Bạc c� t�m vảy m�u xanh lục v� m�u bạc, tuy nhi�n �t được ưa chuộng hơn. 

Thật kh� khăn khi muốn ph�n biệt cho thật ch�nh x�c v� c�c trại �p c� thường hay �p giống n�y lai qua giống kh�c, kh�ng c�n thuần chủng như ng�y xưa. Tuy nhi�n ưu điểm l� họ đ� sản xuất ra những loại c� mới, lạ v� sặc sỡ hơn. Điển h�nh c�c loại c� mới như Platium White Golden (Bạch Ngọc/Bạch Kim) v� Royal Golden Blue (Ho�ng Triều Thanh Long) l� giống mới được sản xuất gần đ�y. Hai loại n�y hiện đang mang bảng gi� cao nhất thế giới, v� c�c Đại Gia Nhật Bản kh�ng quản ngại tiền bạc tung ra chỉ để sở hữu 1 ch� n�y (DTV: c� 1 ch� đ� b�n ở Nhật với gi� 800,000 USD v� 1 ch� kh�c gi� 280,000 USD ????) v� chỉ c� ở Malaysia mới sản xuất th�nh c�ng 2 loại c� tr�n. 

B - HUYẾT LONG (Super Red) 

 Đ�y l� loại Rồng Ch�u � c� m�u đỏ. C� Rồng Đỏ ph�t hiện tại nhiều v�ng thuộc địa phận T�y Kalimantan ở Indonesia, địa danh nổi nhất l� S�ng Kapuas v� Hồ Sentarum, tại đ�y, loại Rồng Đỏ (Đỏ Ớt v� Đỏ M�u ? Chilli and Blood Red) được ph�t hiện đầu ti�n. Đ�y l� loại c� phổ biến nhất trong c�c loại c� rồng, nguy�n nh�n l� v� m�u sắc sặc sỡ đồng thời gi� cả mềm hơn loại Kim Long Qu� Bối, điểm nổi bật l� vi, đu�i, miệng, r�u đ� trổ m�u đỏ từ khi c�n b�, c�c tay chơi c� thật kh� cưỡng nổi ham muốn v� rất th�ch l�m chủ 1 ch� c� n�y. Khi lớn l�n m�u đỏ bắt đầu xuất hiện ở những phần th�n thể kh�c như nắp mang c�, viền của vẩy, l�m cho to�n th�n c� ửng đỏ l�n. Sự phổ biến v� ưa chuộng Rồng Đỏ đ� th�c đẩy c�c trại c� bắt đầu �p c� Rồng đỏ v� si�u lợi nhuận v� hiện nay Rồng Đỏ lại đắt hơn Kim Long Qu� Bối, tuy nhi�n sau 1 thời gian ồ ạt sản xuất, Rồng Đỏ đ� hạ g�a th�nh, tuy nhi�n vẫn đắt hơn Kim Long Qu� Bối. 

Rồng Đỏ được chia ra l�m 4 loại kh�c nhau: Đỏ Ớt (Chilli Red) Đỏ Huyết (Blood Red), Đỏ Cam (Orange Red) v� Đỏ V�ng (24K) (Golden Red). Thời gian gần đ�y những rồng đỏ n�y được g�p lại v� gọi chung c�ng t�n l� Huyết Long (Super Red) hoặc Rồng Đỏ cấp 1 (1st Grade Red). Điều n�y tạo ra tranh c�i, v� c�ch �p dụng t�n Huyết Long khi loại Đỏ Cam v� Đỏ V�ng kh�ng đạt được đ�ng nghĩa của chữ ĐỎ khi so s�nh với 2 loại tr�n, v� ch�ng chỉ xuất hiện m�u v�ng da cam hoặc v�ng 24K. D� vậy c�c trại c� vẫn lạm dụng từ Huyết long để đặt t�n chung cho c� �p của trại m�nh. 

Cả 2 loại Đỏ Ớt v� Đỏ M�u đều xuất xứ từ nguồn nước nổi tiếng ở miền T�y Kalimantan, Indonesia c� t�n gọi l� S�ng Kapuas v� Hồ Sentarum. Hồ Sentarum bao gồm nhiều hồ nhỏ nối liền với nhau v� tập hợp lại tại đầu cuối của S�ng Kapuas. Trong nước n�y chứa nhiều c�y gẫy l�u năm ch�m trong l�ng s�ng hồ tạo th�nh m�i trường tốt cho c� rồng sinh sống , nhưng với sự � nhiễm, chất thải, b�n bẩn, nước t� đ� ảnh hưởng kh�ng �t đến m�u sắc nguy�n thủy của c� rồng tại đ�y. Một nguy�n nh�n kh�c ảnh hưởng đến m�u sắc nguy�n thủy của c� Rồng Đỏ l� sự �p giống lộn xộn đ� sản sinh ra nhiều m�u kh�c nhau. C� những giống c� m�nh d�y hơn, miệng cong v� s�u hơn, c� giống m�u đỏ tươi hơn, m�u nền xậm hơn. V� sự kh�c biệt n�y, những người l�i c� đầu ti�n ở Indonesia chế ra 2 t�n gọi chung cho 2 nh�m rồng ho� đỏ ch�nh được t�m thấy trong v�ng: Đỏ Ớt (Chilli Red) v� Đỏ M�u (Blood Red). Những t�n n�y được g�n cho c� l� v� độ Đỏ giữa 2 lo�i c� n�y. Đỏ ớt c� m�u đỏ tươi v� Đỏ M�u c� m�u đỏ đậm hơn giống như m�u bầm. B�n cạnh m�u sắc, 2 loại c� n�y cũng c� h�nh dạng kh�c nhau. Đỏ Ớt c� th�n m�nh rộng v� d�y hơn, trong khi Đỏ M�u th� d�i v� dẹp hơn, Sự kh�c biệt n�y c� thể dễ d�ng nhận ra khi nh�n ch� Đỏ Ơt th� độ d�y ngang từ sống lưng qua bụng đến đu�i đều d�y v� rộng trong khi Đỏ M�u từ thu�n hơn khi nh�n từ g�y đến phần đu�i. Sự kh�c biệt về h�nh d�ng v� c� độ vảy d�y hơn, đầu h�nh c�i muỗng, m�u đỏ tươi, đ� l�m cho Đỏ Ớt trở th�nh như lực sĩ thể h�nh, Xung, C�n đối v� dễ nh�n. 

Điểm kh�c biệt kh�c dễ nhận dạng l� Đỏ Ớt c� cặp mắt thật to, m�u đỏ v� đu�i h�nh Kim Cương (Diamond - shaped tail) - (DTV: Ở VN th� gọi l� h�nh tr�i đ�o). Trong khi Đỏ M�u th� c� cặp mắt trắng v� nhỏ, đu�i th� mở rộng h�nh c�nh quạt (Fan-Shaped Tail). Cặp mắt của Đỏ Ớt rất to v� rộ?g, đ�i khi to đến độ phần tr�n gần như đụng đầu v� phần dưới gần chạm v�o miệng. Phần đu�i của Đỏ Ớt giống như h�nh vi�n Kim Cương v� mọc d�i ra ph�a sau khi trưởng th�nh. Mặt kh�c, Đỏ M�u th� c� cặp mắt nhỏ hơn nhiều nh�n v�o thấy ?b�nh thường? hơn v� tr�n trịa hơn. ri�ng phần đu�i th� xo� ra như c�nh quạt thật đẹp. Những kh�c biệt n�y thật r� r�ng kể cả khi c� c�n rất b� cũng c� thể nhận ra. 

Đỏ CAM (Orange Red) Đ�y l� loại c� rất phổ biến trong giới �p c� đẻ v� dễ th�nh c�ng hơn, loại kh�ng phải l� loại "Ho� đỏ" (Red-turning type). Khi trưởng th�nh ch� c� n�y ?tr�nh diễn? v�y m�u V�ng Cam phủ đầy m�nh rất r� khi so s�nh với Đỏ Ớt v� Đỏ M�u. Sự kh�c biệt thể hiện r� hơn khi phần Vi tr�n + dưới v� đu�i cũng kh�ng được m�u đỏ như 2 loại đ�n anh tr�n. 

Đỏ V�NG (Golden Red) l� loại c� rồng cũng thường gặp b�n cạnh người anh em Đỏ Cam. Loại n�y c� gi� trị thấp nhất trong c�c loại Rồng Đỏ v� khi trưởng th�nh, n� chỉ c� m�u v�ng nhạt quanh th�n thể, m�i v� r�u cũng kh�ng c� m�u đỏ m� chỉ hơi v�ng 1 t� th�i, thật ra c� nhiều con thuộc loại n�y cũng kh�ng c� m�u ở vi v� đu�i nữa. Đ�y l� hậu quả của sự �p đẻ kh�c giống đ� cho ra 1 thế hệ c� chất lượng nửa vời, chỉ v� sự �p đẻ rất th�nh c�ng dễ d�ng cho những trại c� chủ trương b�n rẻ nhưng b�n nhiều (số lượng hơn chất lượng !!!!) 

Đỏ Xanh Lục (Banjar Red) hoặc c�n gọi "C�ng d�n loại 2" (2nd Grade Red) chưa bao giờ ch�nh thức từ giống Huyết Long. Đ�y cũng lại l� một chế t�c của c�c �ng l�i c� t�i tử �p đẻ giữa c� m�i Đỏ Xanh Lục, Hồng Vỹ hoặc Thanh Long với Huyết Long đực ch�nh hiệu để tăng năng xuất về c� con. Đ�i khi c�c tay bu�n n�y c�n d�ng hormones hoặc thuốc k�ch th�ch để l�m cho c�c ch� c� n�y nh�n rất l� "Đỏ". V� vậy khi mua Rồng Đỏ TUYỆT ĐỐI kh�ng n�n mua loại c� được giới thiệu "Rồng Đỏ tự nhi�n" (Wild caught Red Arowana) v� khi hỏi c� khai sinh th� lại trưng ra KS của CITES (DTV: Tất cả c� rồng kh�ng ph�n biệt loại n�o, d� rẻ hay đắt, b�n ở tiệm tại c�c nước M�, Th�i, Indo, Sing đều phải c� khai sinh, v� nếu kh�ng khi bị bắt sẽ bị phạt rất nặng (động vật qu� hiếm c� cơ diệt chủng). C�ch cuối c�ng cho ch�ng ta nhận biết l� nh�n đầu c� th� tr�n hơn, miệng kh�ng được nhọn, vẩy kh�ng s�ng, c� m�u xanh/v�ng tr�n vẩy l� đ�ng loại Banjar Red. 
C- KIM LONG HỒNG VỸ (Red Tail Golden) 
Được biết đến với t�n Kim Long Hồng Vỹ (KLHV) hoặc Kim Long Indo, loại n�y được xếp hạng chung trong gia đ�nh Kim Long với Kim Long Qu� Bối (KLQB), Kim Long Malaysia, gi� th�nh của Kim Long Hồng Vỹ rất ?mềm? so với Kim Long Qu� Bối. L� do l� v� KLHV sẽ kh�ng bao giờ đạt được m�u v�ng 24K như KLQB, v� m�u v�ng của KLHV sẽ kh�ng bao giờ vượt qua khỏi lưng m� khi trưởng th�nh lu�n lu�n c� 1 vệt đen lớn k�o d�i từ đầu đến đu�i c�. Mặc d� gi� trị kh�ng cao khi so s�nh với ?Cục V�ng Biết Bơi? (KLQB), nhưng đa phần c�c ch� KLHV n�y sẽ c� m�u v�ng l�n đến lớp vảy thứ 4 v� c� v�i ch�, cho� hơn th� m�u v�ng l�n đến h�ng vảy thứ 5. Cũng giống như đồng ch� KLQB, KLHV cũng kh�c loại tuỳ theo m�u sắc từng con, như nền xanh, xanh lục v� nền v�ng. Khi c�n b� KLHV kh�ng c� m�u sắc g� hết trong khi KLQB đ� thể hiện m�u m� r� r�ng, s�ng l�ng l�nh, v� m�u cũng đ� x�m nhập l�n h�ng vảy thứ 5 rồi. 

N�i chung KLHV "l� lợm" hơn so với KLQB, nhanh lớn hơn, v� cỡ bự hơn, tuy nhi�n Hồng Vỹ th� XUNG hơn KLQB. Thật kh� khi nu�i chung trong 1 hồ lớn, thường th� 8-9 con c� nhỏ, trong khi KL Malaysia th� kh�ng sao cả, loại n�y cũng được bảo vệ của CITES, tuy nhi�n vẫn bị săn l�ng ở nơi thi�n nhi�n, ngo�i ra, c�c bạn bạn rất giống nhau từ đu�i, Vi, v� m�u tr�n miệng của 2 loai KLHV n�y. 
D- THANH LONG (Green Arowana) 
Đ�y cũng l� 1 loại trong gi�ng họ c� rồng, thường t�m thấy ở Th�i Lan, M� Lai, Miến Điện, Indonesia v� Campuchia. V� loại n�y sống ở nhiều phong thổ kh�c nhau v� rộng r�i như vậy n�n h�nh dạng v� m�u sắc cũng c� thể kh�c nhau. Hầu hết những loại Thanh Long t�m thấy ở những nơi n�y c� m�u x�m xanh ở th�n m�nh v� đu�i c� sọc xanh x�m đậm. H�nh d�ng Thanh long cũng đặc trưng kh�c thường hơn so với c�c loại c� rồng kh�c, đầu v� miệng th� tr�n v� to hơn. Đ�y l� loại c� rẻ tiền nhất trong c�c loại rồng c�ng với loại Đu�i V�ng (Yellow Tail). Tuy nhi�n c� 1 loại Thanh Long Xanh (c� xen lẫn m�u t�m tr�n t�mvảy) th� lại được đứng chung h�ng với c�c đ�n anh cao qu� kh�c. Thanh Long c�ng với Huyết Long ?hạng 2? (2nd Grade Red) được ưa chuộng nhiều nhất ở Th�i Lan v� Philippines v� gi� mềm của n�. B�n cạnh đ�, loại n�y cũng được c�c ch� học tr� nhỏ b�n Nhật kho�i v� vừa t�i tiền, c� khả năng tậu được, để vừa chi�m ngưỡng vừa tập �p đẻ. 

Rất b�nh thường c�c ch� c� n�y được hầu hết c�c tay mới tập chơi c� d�ng l�m bước khởi đầu cho sự nghiệp chơi c� cảnh sau n�y v�, vừa rẻ vừa dễ kiếm. Sau đ� đ� k� c�p 1 �t kinh nghiệm rồi mới bắt đầu chuyển qua KLHV, KLQB hoặc Huyết Long. 

III) C� RỒNG �C 

T�n Khoa Học : Scleropages Jardini, Scleropages Leichardti. 

C� 3 loại Rồng �c: Rồng Ch�u, Rồng Đốm, v� Rồng Đỏ. 

Rồng Ch�u l� lo�i c� tuyệt đẹp, tr�ng giống rồng ch�u �. Ngoại trừ Rồng Ch�u �c c� nhiều vảy v� vảy th� nhỏ hơn v� c� ch�u m�u đỏ. Rồng � Ch�u thường th� c� 5 h�ng vảy, rồng �c th� c� đến 7 h�ng vảy, Về m�u th� c� m�u đồng đến m�u v�ng 24K, rồng ch�u �c c� vảy c� những ch�u nhỏ h�nh trăng lưỡi liềm, đu�i m�u đen c� chấm v�ng, 1 điều b�nh thường của loại c� n�y l� n� hay hớp hơi tr�n mặt nước, Rồng �c l� loại c� XUNG nhất trong c�c loại rồng, v� kh�ng c� trong danh mục bảo vệ động vật qu� hiếm. 

Rồng Đốm cũng giống như rồng Ch�u, ngoại trừ Vi v� đu�i đậm m�u hơn, c�n vảy th� c� những đốm tr�n nhỏ chứ kh�ng c� h�nh lưỡi liềm như loại ch�u, thỉnh thoảng c� những đốm nhỏ m�u đỏ tr�n vảy, loại n�y cũng kh�ng được bảo vệ. 

Rồng Đỏ rất hiếm, v� l� loại c� đẹp nhất của Rồng �c. Vảy v� Vi c� m�u đỏ n�u đậm với c�c chấm v�ng, c�n 1 loại hiếm thấy kh�c l� Ch�u V�ng c� m�u v�ng s�ng (24K gold) hơn những loại rồng �c kh�c. 

IV) C� RỒNG NAM MỸ 

A- BẠCH LONG 

T�n khoa học: Osteoglossum Bicirrhosum (BDV: H�nh như VN gọi l� Ng�n Long ???) 

Bạch Long được t�m thấy ở S�ng Amazon miền Nam Mỹ. H�nh dạng cũng giống Hắc Long ở chỗ đu�i h�nh n�n, vảy v� vi c� m�u bạc, loại n�y kh�ng được bảo vệ. C�ng họ h�ng với Bạch Long c� 2 loại rất hiếm l� Bạch Long Hồng Vỹ (Red-Tail Silver) v� Bạch Tuyết Long (Snow Silver). 

Bạch Long l� loại c� rồng phổ th�ng m� bạn c� thể t�m thấy ở bất cứ tiệm c� cảnh n�o tại bất cứ địa phương n�o tr�n tr�i đất, loại n�y đứng h�ng số 1 trong c�c loại rồng thuộc giống Osteoglossidae. Giống như Hắc Long, cả 2 đều xuất xứ từ Nam Mỹ, đều c� đu�i h�nh n�n, nhưng chỉ kh�c l� m�u bạc trắng to�n th�n. Bạch Long khi trưởng th�nh c� thể d�i đến 90Cm, v� l� d�i nhất trong tất cả c�c loại c� rồng. Bạch Long nổi tiếng ?nhậu nhẹt v� tư? ăn khỏe v� dịu d�ng nhất trong c�c loại c� rồng. 

B- HẮC LONG 

T�n khoa học: Osteoglossum Ferrerai 

Hắc Long cũng xuất xứ từ Nam Mỹ v� h�nh dạng cũng giống Bạch Long ở chỗ đu�i h�nh n�n. Khi c�n b�, Hắc Long c� Vi v� vảy m�u đen, với những dọc trắng hoặc v�ng tr�n vi, Nhưng đến khi trưởng th�nh, Hắc Long sẽ từ từ mất dần m�u sắc v� trở th�nh m�u x�m. Hắc Long c� thể d�i đến 80 Cm v� kh�ng c� trong danh bạ bảo vệ. Hắc Long kh� nu�i hơn Bạch Long. Loại n�y hơi kh� kiếm v� chỉ đẻ theo m�a, trong khi c�c loại kh�c th� c� thể đẻ quanh năm. 
V) C� RỒNG CH�U PHI 
T�n khoa học: Heterotis Niloticus. 

C�n c� t�n Africa Nile Arowana hoặc phổ biến hơn l� Rồng Đen Ch�u Phi (Africa Black Arowana). Loại rồng ch�u phi n�y hiếm nhưng kh�ng đắt, v� �t c� người hoặc chuy�n gia c� cảnh th�ch nu�i v� sự xấu x� của n� so với c�c loại c� rồng kh�c. 

Rồng ch�u phi xuất xứ từ Phi Ch�u, v� thường thấy ở c�c tiệm c�, N� c� đầu tr�n, l�ng lẩy, v� cằm cũng tr�n, vẩy v� đu�i nhỏ, khi trưởng th�nh tr�ng giống c� tra hơn l� c� rồng./.

Dr. H�o Nguyễn 

(theo t�i liệu của "DFI History and Type of Arowana" xuất bản 1997) 

(Tr�ch từ Forum C�u lạc bộ Nh� n�ng hội nhập)
 

 Tr�n Trọng
HongDuc
 
 
             
 

Copyright �2011 cuahangtemsach.com