CÁC CHUYÊN ĐỀ

TEM VIỆT NAM TEM BÁC HỒ TEM ĐỘNG VẬT TEM HOA, CÂY CỎ TEM THỂ THAO TEM PHỤ NỬ VIỆT NAM TEM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TEM DANH LAM THẮNG CẢNH , KIỀN TRÚC VIỆT NAM TEM DANH NHÂN VIỆT NAM TEM PHÁT HÀNH CHUNG VIỆT NAM CÁC NƯỚC TEM HỘI HỌA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


VNHCM-1 - 15K 

VNHCM-2 - 15K
 
Tem Liên Xô phát hành 1980 - kỷ niệm 90 năm ngày sinh Bác Hồ.

 


 

VNHCM-3 - 25K

Tem  bức tượng "Bác Hồ với thiếu nhi" trước UBNDTP HCM


 

 

 

VNHCM-4 - 30K

 

 

 

 

 

VNHCM5 - 30K

 

 

 

 

 

 

VNHCM-6- 32K

 

 

 

 

 

VNHCM-7- 120K
Bác Hồ 1990
Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” (19-05-1890 – 19-05-1990) là bộ tem mang ý nghĩa trọng đại nhất, vì chính năm này, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”.

 

 

 

 

 

 

VNHCM-8 - 15K

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19-5-1941 - 19-5-2001)

 

 

 

 

VNHCM-9 - 32K

Bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 85 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" được phát hành ngày 06-10-1975

 

 

VNHCM-10 - 15K ngày 5/6/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem: "Kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2011)"

 

 

 

 

VNHCM-11 - 48K

 

 

 

VNHCM-12 - 18K

 Bộ tem Bác Hồ tưới cây vú sữa do đồng bào miền Nam gửi biếu

 

 

VNHCM-13 - 48K

 

 

 

VNHCM 2001-14 - 18K
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19-5-1941 - 19-5-2001)

 

 

 

 

VNHCM 1971-15 - 60K
Bloc tem Kỷ niệm lần thứ 81 ngày sinh Hồ Chủ Tịch

 

 


 

 

VNHCM 1990-16 - 120K
Bloc và bộ tem Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
(19-5-1890 – 19-5-1990)

 

 

VNHCM 1975- 17 - 32K
Kỷ niệm 85 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch

 

 

VNHCM 1970- 18 - 42K
Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch

 

 

 

VNHCM 1986- 19 - 36K
Kỷ niệm 40 năm ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên (6-1-1946 – 6-1-1986)

 

 

 

VNHCM 1986- 20 - 18K
Kỷ niệm 40 năm ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên (6-1-1946 – 6-1-1986)

 

 

VNHCM 1986- 21 - 22K
Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Ủy ban Trung ương Hộ đê (22-5-1946 – 22-5-1986)

 

 

VNHCM 1990- 22 - 90K
Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 1990)

 

 

VNHCM 1980- 23 - 38K
Kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ngày 19-05-1980, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 2 mẫu. Chân dung người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Liên Xô những năm 20 của thế kỷ
và chân dung Hồ Chủ Tịch những năm cuối đời do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, trình bày rất sinh động.

 

 

VNHCM 1984- 24- 46K

 Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-1984) -
 

 

VNHCM 1985- 25- 32K

 Kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

 

 

 

 

 

VNHCM 1984- 26- 46K

 Bộ tem VN 1984 Kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 -- 22-12-1984) - 39K
BỘ TEM DỊ BẢN VỚI LÁ CỜ IN NGƯỢC MÀU CỜ Mặt trận "Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam"
-
 

 

 

VNHCM 1986- 27- 32K


 Kỷ niệm 40 năm ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên (6-1-1946 – 6-1-1986)

 

 

 

VNHCM 1985- 28- 32K

 Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -- 19-5-1985) - 38K

 


VNHCM 1975- 29- 22K

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

 

   
   
             
 

Copyright ©2014 cuahangtemsach.com