Bộ sưu tập 36 FDC tem VÀNG 23K TỔNG THỐNG MỸ PHÁT HÀNH 1996